Video frå Slåttedagen 2018

Video frå Slåttedagen 2018

Årets «Slåttedag på museet» vart ein strålande god sommardag. Mange frivillige var med dei tilsette og fekk slått og hesja alt graset på friluftsmuseet. Trass i den tørre sommaren vart det ein del arbeid for slåttekarane og budeiene. Slåtten vart gjort til friske takter frå trekkspelmusikk..

Her kan du sjå ein liten film frå slåttedagen:

Mange fleire filmar kan du sjå på museet si You Tube side