Årbok for sogn, register frå 1910 og fram til no

Årbok for Sogn

TIDSSKRIFT UTGITT AV HISTORIELAGET FOR SOGN / ÅRBOK FOR SOGN
REGISTER 1910-2020

1910. Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn No. 1:

Tang, Per: Sogninger faldne i kampen ved Alvøen 16. mai 1808.
Brochmann, Johs.: Provst Ivar Legangers skildring av Sogn.
Laberg, Jon: Familien Lemvig i Sogn.
Refsdal, Anfin: Det gamle skulehus i Vik.
Sande, Olav: Hjaa Tomas Eiriksson Svalheim. Ein av deim, som laag ute.
Rasch, A.W.: Et bidrag til Lærdals prestehistorie.
Tang, Per: Sogningernes sidste ledningsfærd.
Birknes, Karl L.G.: Gulatingstedet i Eivindvik.

1912. Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn No. 2:

Tang, Per: Biskop J. N. Bruns dagbok paa visitatsreiser i Sogn.
Tillier, S.: Om Svartebøker.
Raunehaug, Erling: Fimreite-ætti. Slægterne Dal og Holst.
Laberg, Jon: Familien Lemvig i Sogn II.
Laberg, Jon: Litt om retsforholdene i Sogn i det 17 aarhundrede.
Brekke, O. Andr.: Viks prestegjeld i 1668.

1915. Tidsskrift utgit af Historielaget for Sogn No. 3:

Heiberg, G.F.: Sogneslegten Hille.
Bing, Just og Hermansen, Dagny: Sogns gaardsbruk og gaardbrukere 1714-1853. I. Jostedalen.
Kolsrud, Oluf: Minnetavla over I. E. Leganger.
Raunehaug, Erling: Kvaals-ætti.
Laberg, Jon: Den første skoleordning i Hafslo.
Heiberg, G.F.: Et brev fra 1672.

1920. Tidsskrift utgit af Historielaget for Sogn No. 4:

Munthe, C. M.: Sognske patriarker.
Smaastykker. Segner fraa Vik.

1921. Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn No. 5:

Espeland, Anton: Losna-ætten. Hovedtrekk av en gammel vestnorsk ætts historie fra 1300-1750.

1924. Tidsskrift Utgit av Historielaget for Sogn Nummer 6:

Heiberg, G.F.: Et paatænkt kjøbstadsanlæg paa Lærdalsøren.
Bøthun, Jacob: Fresvik-godset.
Tang, Per: Moe gaard i Hafslo.

1929. Tidsskrift Utgit av Historielaget for Sogn Nummer 7:

Lie, Knut: Tilskot til Sogns økonomiske historia 1600-60.
Heiberg, G. F.: Skifte på Kvale i Sogndal år 1314.
Heiberg, G. F.: Middel mot nedfallsyke.
Espeland, Anton: Hvål i Sogn.
Gunnarson, Th.: Minnetavle og bannlysning i Aurland kirke.
Birknes, Karl L.G.: Altersmanntall for « Gifte» i Eivindviks prestekall i 1715.

1932. Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn Nummer 8:

Heiberg, G. F.: Hvor lå middelalderens Lusakaupanger?
Grieg, Sigurd: Byfundene fra Lusakaupanger.
Bing, Just: Homer og runeinnskriften fra Eggjum.

1934. Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn Nummer 9:

Heiberg, G. F.: Historielaget for Sogn. 1909-1934.
Laberg, Jon: «Goden». Ei futesoga frå Sogn.
Færøyvik, Bernhard: Sognebåten – Sognejekti.
Stilloff, Anders: Litt Sogneprat omkring 1600-tallet.
Heiberg, G.F.: Hvor lå middelalderens Lusakaupanger? II.
Birknes, Karl L.G.: Koleragravstaderne i Gulen.
Espeland, Anton: Ytre Kroken i Sogn.
Hanssen, Olaf: Sokneprest Søren Friis: Hafslo i 1816.
Reigestering Paa Børenne-Penger i ytter Soegenn Anno 1645.

1939. Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn Nummer 10:

Heiberg, G. F.: Inventaret på en storgård i Sogn i 1600-tallet.
Laberg, Jon: Jostedal
Førsund, Adolf: Kyrkjeofringar for 200 år sidan i Kyrkjebø.
Espeland, Anton: Hr. Eirik Stilk og ætten på Kvale (Hvål).
Bondevik, Kjell: Segner um svartedauden i Sogn.
Yttri, Melchior: Om Jostedal og Jostedals-Rypen.
Birknes, Karl L. G.: Svensken i Riseskåra i Gulen.

1944. Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn nummer 11:

Laberg, Jon: Jostedal
Espeland, Anton: Ledingsmantallet for Sogn i 1611.
Espeland, Anton: Ei gammel norsk stormannsætt i Sogn.
Heiberg, G. F.: Vigdalsloftet.
Fjøsne, Sigurd: Hans Vigdal.
Ringereide, M. A.: Holckslækta.

1947. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 12:

Minneskrift um Gert Falch Heiberg.
Heiberg, H.H.H. : Biografi over Gert Falch Heiberg.
Skásheim, A. : G.F. Heiberg
Skjeldestad, Ivar: G.F. Heiberg som kommunemann.
Vold, Svein L.: Gamle lækjeråder.

1948. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 13:

Ohnstad, Anders: Dei indre fjordbygder i Sogn på veg til pengehushald.
Tilskot til den økonomiske og sosiala historie i dei 19de hundreåret. (1820-1910). Omlegging av næringslivet.
Laberg, Jon: Jostedal. Ei stutt utgreiding um bygdi og folket der.
Foss, Mathias: Justedalens kortelige Beskrivelse.

1950. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 14:

Shetelig, Haakon: Anders Sandvig.
Hjermann, P. S.: Per Bjørkum.
Tang, Per: Nokre kjende slekter i Sogn og frå Sogn. Eit oversyn.
Robberstad, Knut: To lovbøker.

1952. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 15:

Skásheim, A.: Overlærar Jon Laberg. Minneord.
Bremer, Kristen: Hafslo ikring år 1860.
Bøthun, Per H.: Om veiding i gamal tid.

1953. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 16:

Skásheim, A.: Lind – i norske stadnamn.
Bjørkvik, Halvard og Holmsen, Andreas: Gardsskipnad i Sogn og Fjordane for 150 år sidan.

1955. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 17:

Skásheim, A. : Major Per Tang. Minneord.
Kleiva, Ivar: Niels Griis Alstrup Dahl.
Skásheim, A.: Semjarslåtten. Eit spelmannsminne frå Sogn.
Skásheim, A.: Hov-namnet.
Vold, Svein L.: Fangst av orrfugl og rjuper med kastenett.

1956. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 18:

Bøthun, Per H.: Nokre greiner av Dalsætti i Sogn.
Eggum, Bjarne: Dei nedlagde kyrkjene på Systrond. Henjum kyrkje. Hamre kyrkje. Kyrkja på Njøs.
Fett, Per: Namn på gravhaugar i Sogn.
Kleiva, Ivar: Niels Griis Alstrup Dahl. II.

1958. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 19:

Ohnstad, Anders: Arkivet i marki.
Nordland, Odd: Til bryllup i presten Dahls Eivindvik.
Skåsheim, A.: Losna. Herresætet ved Sognasjøen.
Skåsheim, A.: Driftehandel. Det gamle samband mellem Austland og Vestland.
Vold, Svein L.: «Huldering»

1959. Historielaget for Sogn. 50 år. 1909-1959.

Kloster, Robert: Ved 50-årsjubileet.
Lidal, Per: Lokalhistorisk arbeid i eldre tid.

1961. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 20:

Tang, Per: Ætti Bremer.
Ohnstad, Anders: Varebyte og handel i Seinmellomalderen. Hallingskeid-marknaden.
Ohnstad, Anders: Arkiv-arbeid og gotisk skrift.

1964. Tidsskrift utgjeve av historielaget for Sogn nummer 21:

Kleiva, Ivar: Losna i fortid og notid.
Wetting, Olav: Sogndal Tændstikfabrik 1855-1884.
Kleiva, Ivar: Om Losna og opphavet til Losna-ætta.
Bøthun, Per H.: Tolleiv i Grønlid som ville eigna til seg heile Fresvik-godset.

1968. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 22:

Holck, O. E.: Forsøg til en Beskrivelse over Ladvig Præstegield i Sogn Fogderie, Nordre Bergenhuus Amt.
Kleiva, Ivar: Noko om ætterøtene til Johan Christian Clausen Dahl og Henrik Arnold Wergeland og om J. C. Dahls barndom og ungdom.
Vaage, Lars: Slekten Gadder i Solund.
Ohnstad, Anders: Bygdesogene – oppgåver som ventar.

1970. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 23:

Heiberg, G.F.: Sogns Kirker i Fortid og Nutid.
Heiberg, G.F.: Ølmeim Kirke i Norum.
Ohnstad, Anders: Folkeminne og bygdesoge. Foredrag på Vestlandske historikarstemne i Sogndal 19.-20. juli 1969.
Stenestø, Jan Giese: Ein sermerkt Sogning. Eidsvollsmannen, generaladjutant Ole Elias Holck på Alværa.
Bøtun, Jon: Skogbruket i Fresvik i eldre tid.
Bøyum, Sjur: Gulatingstaden.
Vold, Svein: Huldrefriaren frå Feios.
Vold, Svein: Segner om mannbjørnar.
Halvorsen, Harald: Dei tre rorskarane på Njøsasanden.

1973. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 24:

Kloster, Robert: Anna Heiberg.
Bøtun, Jon: Per H. Bøthun.
Reinton, Lars: På 100-årsdagen for godseigar Gert Falch Heibergs fødsel 31. mai 1971. G.F. Heiberg og hans livsverk.
Aarskog, Hjalmar: Noko om kornavl i slutten av fyrre hundreår og i dei fyrste ti-åri av dette hundreåret. Balestrand herad.
Aarskog, Hjalmar: Om markateigar og andre slåtteteigar i eldre tid. Balestrand herad.
Aarskog, Hjalmar: Om lauving slik den vart bruka i desse bygdene ved hundreårsskiftet. Balestrand herad.
Leknessund, Wilhelm: Utvær kapell.
Bøthun, Sigurd J.: Gardskvernar i Fresvik.
Ohnstad, Anders: Kunstig vatning i indre Sogn.
Eggum, Bjarne: Felespelaren Store Vetle-Per.
Stenestø, Jan Giese: Ei samling medisinske råd frå Sogn.
Eggum, Bjarne: Bokmelding. Nitter, Claus W.K.: Nitterslekten 1568-1968.

1976. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 25.

Jerdal, Ludv.: Sogningen Anders Skásheim.
Bøtun, Jon O.: Bonden og politikaren P. S. Hjermann.
Kleiva, Ivar: Storgarden ved Folefotsundet.
Thue, Johs. B.: Jektekarane fortel. Arbeidsliv og truer knytte til jekteferdsla i Sogn på 1800-talet.
Espe, Alfred: Det gamle Sørheimsgodset i Luster. Soga om eit gods og ei ætt.
Lundeland, Bjarne: Då heste-diligensen køyrde til Sogn-
Ohnstad, Anders: Per Sivle. Ættearv og grannelag.

1978. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn. Dikting og diktarar frå Sogn. Nummer 26:

Folkedikting: Eventyr, segner, folkeviser, stev, nyare viser og vers, gjætlevers, kalling på beist og barnesullar, barnesullar, gamle truer, gamle skikkar, ordtak, gåter, nokre hermer og stubbar. Skjønnlitteratur: Barneforteljingar, noveller og utdrag av romanar, reiseskildringar, kåseri, essay og livsminne, salmar og religiøse songar, songar, høvesdikt og prologar, dikt. Bibliografi.

1981. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 27:

Urtegaard, Gunnar: «Dei kom frao ei skarve husmannshytta».
Nesse, Oskar: Handel med husdyr frå Sogn og austover i eldre tider.
Kellmer, Inger: Kvinnens sosiale stilling i eldre tid, - har den vært undervurdert?
Urtegaard, Gunnar: «- og Huen tages ikke av Hovedet for noget Menneske». (Amerikabrev frå 1848-50. Avskrift og kommentar.)
Folketru og segner.
Vold, Svein L.: Veggelus og veggelus-tre.
Vold, Svein L.: Manebakken.
Vold, Svein L.: Bruredrapet i Hove steinkyrkje.
Halvorsen, Kari-Bjørg Vold: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum – Frå Amla til Vestreim.

1982. Årbok for Sogn utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 28:

Halvorsen, Kari-Bjørg Vold: Tema: Husflid og handverk i Sogn.
Engesæter, Aage: Handverksnæringar i Sogn, 1801.
Ohnstad, Anders: Glimt frå arbeidslivet i det 20. hundreåret. Handverk som yrke og som attåtnæring.
Aarskog, Anders: Husflid og handverk i Fjærland.
Vold, Svein L.: Støyping av tinntomlingar.
Engesæter, Aage: «Tok du øksi frå meg, kunne du ta fingrane og».
Førsund, Finn B.: Karveskurd – folkekunsten som ikkje er gløymd.
Lavoll, Olav: Soga om eit fargeri i indre Sogn.
Halvorsen, Kari-Bjørg Vold: Stedje Mølle – Ei bygdemølle med tradisjonar.
Steinsøy, Alf: Segna om mannen i Stokkevåg som vart fanga av sjørøvarar.
Steinsøy, Alf: På jakt etter ein kapergast.
Presentasjon av sognekunstnarar i tidsskriftet.

1983. Årbok for Sogn utgjeven av Historielaget for Sogn nummer 29:

Steinsøy, Alf: Vintersildfisket med landnot i Solund. Ein gong stordrift med liv og forventning, i dag historie i halvlys.
Steinsund, Hans H.: Litt om fiskeméd og bruken av dei i Solund. Nei, kom der ein båt, så rodde vi vekk…
Byrknes, Aslaug: Utdrag av materiale innsamla til Byrknesdagane 1980 – Folketru i samband med fiske.
Byrknes, Aslaug: Ei soge frå Byrknesøy.
Martinussen, Hans Petter: Samtale med Lars Bremnes. Fiske etter krabbe og hummar i Gulen.
Hjelmeland, Bjørn: Høyanger Jakt- og Fiskelag 50 år.
Vold, Svein L.: Strandsitjarar og fiske på gamle Vikøyri.
Vold, Svein L.: Lakse- og aurefiske i elvar og fjellvatn i Vik.
Ohnstad, Anders: Fiske i fjord og elv i Aurland.
Sandal, Per: Fjordfiske og elvefiske i Sogndal i den gamle tida (før ca. 1870).
Aaraas, Olav: Intervju med Johannes Lund, Kaupanger. Ein fjordfiskar frå Indre Sogn.
Kruhaug, Anders: Innlandsfiske i Lærdal og Borgundsfjellene.
Haaland, Anders: Fiskehermetikkfabrikker i Sogn – en lite påaktet del av det lokale næringsliv.
Urtegaard, Gunnar: Lokalhistorisk arkiv ved De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.
Presentasjon av sognekunstnarar i Årbok for Sogn.

1984. Årbok for Sogn utgjeve av Historielaget for Sogn nummer 30:

Hegard, Tonte: Privatsamleren Gert Falch Heiberg. Pionerinnsats i en brytningstid.
Vold, Svein L.: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum 1909-1984.
Halvorsen, Kari-Bjørg Vold: Arbeidet i historielaget for Sogn i 75 år. Nokre glimt og nokre tankar.
Ohnstad, Anders: Studenten og museet. Museet som rettleiar og inspirasjonskjelde.
Aaraas, Olav: På tide å sjå framover.
Farestveit, Jon: Lokalhistorie på Sogndal lærarhøgskule.
Halvorsen, Kari-B. Vold: Skule og museum. Museet brukt i praksisopplegg ved lærarhøgskulen.
Urtegaard, Gunnar: Bygdebokskriving og sogelagsarbeid i Sogn. Dei mannlege eldsjelene sin tumleplass.
Engesæter, Aage: Lokalhistorisk verksemd ved Sogn og Fjordane distriktshøgskule.
Presentasjon av sognekunstnarar.

1985. Årbok for Sogn, nr. 31:

Vold, Svein L.: Gard og tun.
Tyssen, Asbjørn: Utmarka – produksjonsstad og byggeplass. Stølar i midtre og indre Sogn.
Lindstrøm, Claus: Gamle Lærdalsøyri. Om bebyggelsesform og bygningstyper.
Målsnes, Geir Odd: Turisme-arkitekturen i Sogn.
Steinsund, Hans H.: Hus i kystmiljø.
Bore, Ove Magnus: Ein ressursvenleg byggjeskikk. Bruken av stein i husbygging i Nordhordland og ytre Sogn.
Berg, Arne: Henjasanden på Hermansverk. Husa på Henjasanden.
Olsen, Inger Smidt: Strandsitjarane på Henjasanden.

1986. Årbok for Sogn, nr. 32. Då krigen kom til Sogn:

Aas, Sverre: «Sogningane rykkjer fram».
Hestetun, Sverre: Engelske soldatar i Årdal 1940.
Hovland, Bjørg: Turen frå Vigdalen til Sunnfjord. Ragnar Vigdal vert intervjua.
Urtegaard, Gunnar: Dagleglivet i Fjærland under siste krig.
Olsen, Inger Smidt: «Dei passte munnen sin dei fleste». Johannes Mathiesen vert intervjua.

1987. Årbok for Sogn, nr. 33. 45 tylvter kiøbmandsbord…Skogbruk og sagbruksdrift i Sogn:

Heiberg, Hans H.H.: Skogbruket på Amblegård.
Tangstad, Rune: Oppgangssaga på Tingastad.
Hauge, Leif: Restaurering av husmannsplassen Galdane i Lærdal.
Aaraas, Olav: Ta på deg triskona og spring…

1988. Årbok for Sogn, nr. 34. «Brød af steen…» om utnytting av bergressursane:

Russenes, Bjørn Falck: Grunnlaget for bergverksdrift i Sogn. Berggrunnsgeologiske tilhøve.
Johannessen, Finn Erhard: Årdal Kobberverk, et bergverk mellom himmel og hav.
Hovland, Bjørg G.: Hellebrot i Dalsdalen.
Lee, Gunnar: Talkutvinning og mølledrifta i Framfjorden 1908-1988.
Rønneseth, Ottar: Kvernsteinsbrota ved Åfjorden.
Magnus, Bente: Eggjasteinen – ei arkeologisk og språkhistorisk gåte.

1989. Årbok for Sogn, nr. 35. Amerikafarten frå Sogn:

Engesæter, Aage: Amerikafart. Om utvandringa frå Sogn og Fjordane og noko om årsakene til ho.
Ohnstad, Åsmund: Utvandringa frå Aurland.
Bjørkum, Hilde: Farvel mitt fosterland… Nokre døme på emigrantviser brukt i Sogn og Fjordane.
Espe, Alfred: Frå Borgund til Greenwood, Wisconsin. På leiting etter røter.
Øyane, Lars E.: Skoti i Dallas.

1990. Årbok for Sogn, nr. 36. Så møtte han huldra…:

Kvideland, Reimund: Folketradisjon frå Sogn.
Segner frå Solund.
Segner frå Brekke i Gulen.
Segner frå Hyllestad.
Segner frå Fresvik.
Bøtun, Jens I. (fortalt etter): Overnaturlege hendingar.
Refsdal, Jo: Segner frå Vik.

1991. Årbok for Sogn, nr. 37. Gjest Baardsen meistertjuv og utbrytarkonge:

Sandal, Per: «Sandelig en sjelden mand i sit fag!» Tankar og trekk frå Gjest Baardsens livsferd.
Mykletun, Jostein: Gjest Baardsen i våre hjarto. På leit etter forteljetradisjonen.
Iversen, Carl-Lauritz Lund: «Kom, Norges fromme piger, kom!» Linjer i Gjest Baardsens poetiske forfatterskap.
Tang, Per: Gjest Baardsen hjemsøker sine landsmænd i Sogn.
Førsund, Finn Borgen: Gjest Baardsen – frå hans tokter i Ytre Sogn.
Vold, Svein L.: Gjest Baardsen Sogndalsfjæren 1791-1849. Ettermæle: Dikt og sanning.
Dyrdal, Oddrunn Marie: Spor i notid etter Gjest Baardsen. Soger om Gjest frå dei ytre bygdene i Sogn.

1992. Årbok for Sogn, nr. 38. Gravenstein. Fruktdyrking i Sogn gjennom 200 år:

Urtegaard, Gunnar: Fruktdyrking i Sogn i eldre tid.
Hjeltnes, Stein Harald: Gamle sortar frå Sogn.
Husabø, Per J.: Skjering og forming av frukttre i eldre tid og utviklinga framover.
Hovland, Bjørg: Omsetning av frukt frå Luster.
Kleppa, Hermund: Premiering i hagebruket.
Figenbaum, Peder: Konservesindustrien i Sogn. Lerums Saftfabrikk sidan 1907.
Teigen, Arne Børre: Tobakksdyrking som attåtnæring. Om tobakksdyrking i Luster ved århundreskiftet.

1993. Årbok for Sogn, nr. 39. «Skal laget liva, lyt det få seg hus». Ungdomshus og lagsarbeid i Sogn:

Håland, Per: Ungdomshuset – storstova vår. Samlingsstad og kultursenter for ung og gamal.
Ylvisåker, Anne Britt: «Hall, me helsar deg, syn oss framtids veg!». Kvifor er ungdomshusa i Sogn så ulike?
Ylvisåker, Anne Britt: «So ein kunde mest tru det var på eit teater». Veggdekorasjonar og sceneutstyr i ungdomshusa i Sogn.
Ohnstad, Anders: Lagsarbeid og kulturliv i Aurland.
Sæbø, Arne Inge: «Når kvar og ein tek sin stein». Om lagsbladet «Vikingen» i Vik Ungdomslag.
Hamre, Kristine: Stridens hus. Kamp om lokalisering i Leikanger.
Steinsund, Hans H.: Ungdomshus og lagsliv i havkanten.
Eide, Kjell: Strevet for eige hus. Bruk av tyskarbrakke i Åfjorddalen, Hyllestad.
Timberlid, Jan Anders: Kampen om ungdommen. Motsetnaden Valhall – Folkets Hus i Høyanger.
Eldegard, Arne: Ungdomslaga i industrisamfunnet Årdal.
Ylvisåker, Barbro: «…og så var det dans etterpå». Dans- og musikkformer i ungdomshuset gjennom tidene.

1994. Årbok for Sogn, nr. 40. Frå Sogn til Amerika. Den tidlege utvandringa:

Sunde, Rasmus: Den tidlegaste utvandringa frå Sogn.
Natvik, Oddvar: Dei fyrste årdølene som drog til Amerika. Nils Torsteinson Seim og familie.
Espe, Alfred: Pionerutvandrarar frå Lærdal og Borgund. Kven drog og kvar kom dei.
Fisher, Avis E. Wilkins: Haagen Torstenson Næs. Den første emigranten frå Luster.
Ohnstad, Åsmund: Sosiale tilhøve og utvandring frå Aurland. Aurlendingar i Amerika.
Pedersen, Inger: Eit utvandrarfølgje frå Sogndal i 1844. Christi Monsdotter Melås og familie.
Eggum, Terje: To sogningar som sette spor etter seg i litteraturen. Anders J. Berdal og Hjalmar Hjorth Boyesen.
Urtegaard, Gunnar: Den tidlege utvandringa frå Balestrand. Husmannsdottera frå Menes.
Sunde, Rasmus: Berdalfamilien. Ein sognefamilie i Amerika.
Timberlid, Jan Anders: Mytar og realitetar. Dei første emigrantane frå Lavik prestegjeld.
Eit amerikabrev til Hyllestad i 1866.
Dåe, Bjarne: Dei fyrste frå Gulen til Amerika. Nokre av familiane.
Synnevåg, Svein Helge: Bygdene dei drog frå. Sulingar i vesterveg.
Hedberg, Blaine: Sogningar i Dane County. Koshkonong-kolonien 1844-1860.

1995. Årbok for Sogn nr. 41:

Engesæter, Aage: Minne og refleksjonar frå eit museumsliv. Svein L. Vold i samtale med Aage Engesæter.
Sandal, Per: Kommunalt styre – frå krigstid til fred.
Fretland, Frode: Idretten i Sogn frå krig til fred.
Åm, Olav: Ei uventa glede.
Øvre Årdal 8. mai 1945 – ein soldag.
Kaland, Sigrid H.H.: Fra hedensk til kristen religion.
Mundal, Trygve K.: Kristendom og kyrkja i Fjærland over 1000 År.

1996. Årbok for Sogn nr. 42:

Sandal, Per: Den gamle industrien på Foss i Sogndal.
Risnes, Kjerstin og Trude: Den tidlege industrien i Leikanger.
Vikesland, Ingvar: Aurlandskoen før og no.
Ohnstad, Anders J.: Hulda Garborg og Aurlandskoen.
Sagen, Asbjørn V.: A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker.
Pedersen, Arne Stein: Turismen i Sogn – dei første 100 åra.
Gjerdåker, Johannes: Orda våre.
Larsen, Bolette C. Pavels: Sognablo.
Fretland, Jan Olav: «Levemaaden er udskeiende og tøilesløs».

1997. Årbok for Sogn nr. 43:

Hovland, Bjørg G.: Gamal kleskikk i Indre/Midtre Sogn. Folkedrakt og bunadbruk.
Solberg, Sigrid: Draktskikk i Ytre Sogn; kvinnedrakter i Hyllestad og Brekke.
Hammer, Oddlaug: Bringekluten.
Solberg, Aud Ross: Vevkunst på oppstadvev.
Ylvisåker, Anne Britt: Rette og vrange til nytte og glede. Har vi ein strikketradisjon i Sogn?
Halvorsen, Kari Bjørg Vold: Mitt bu, min heim.
Engesæter, Aage: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum i 1990-åra.

1998. Årbok for Sogn nr. 44:

Sandal, Per: Sosialisering av barn i historia.
Danielsen, Jostein: Barnearbeid i Solund frå 1918 til 1940.
Øverbø, Snorre D. og Kleppa, Hermund: Sogn Barneheim 1891-1974.
Lødøen, Trond: Trekk av Sogns forhistorie i stein- og bronsealder.
Kaland, Sigrid: Trekk av Sogns forhistorie i eldre og yngre jernalder.
Jansen, Kristian: Grønehelleren, en boplass i Solund.
Lomheim, Per Birger: Gamle vegar i Indre Sogn.
Engesæter, Aage: Eigedomen «Elvhaug» i Sogndal.
Unik fotosamling til museet.

1999. Årbok for Sogn nr. 45:

Pedersen, Arne Stein: Då automobilen kom til Indre Sogn.
Avdem, Anna Jorunn: Kvinnene, Modernæringa og mannens hundreår.
Hauge, Leif og Heiberg, Eli: Endringar i kulturlandskapet i det 20. århundret.
Bosheim, Oddkjell: Telekommunikasjon i Indre Sogn det siste hundreåret.
Urdal, Fridtjof: Kunst og kunstnarar i Sogn.
Solberg, Aud Ross: Gamle juleskikkar i Sogn – deira opphav og utvikling.

2000. Årbok for Sogn nr. 46:

Knagenhjelm, Wibeke: Året rundt i barndommens rike.
Espe, Alfred: Å veksa opp på gard i ei sognebygd i fyrste delen av 1900-talet.
Engesæter, Aage: Unge sogningar 2000.
Byrkjeland, Liv: Når kom hjorten til dei inste sognebygdene?
Øverbø, Snorre D.: Nokre trekk ved utviklinga av dei frivillige organisasjonane i Sogn på 1900-talet.
Lindstrøm, Claus: Bygninger på husmannsplasser i Lærdal.
Strand, Alf: Om flyttinga frå Solund til Nord-Noreg på siste halvdel av 1800-talet.
Fasteland, Arthur: Steinkrossen i Krossteigen i Eivindvik.
Ohnstad, Anders: Tilskot og merknader til sogeheftet mitt: «Aurlandsætti i mellomalderen på Island og her heime» (1999) – Ein floke i Sverresoga.
Vold, Svein L. og Engesæter, Aage: Hans H.H. Heiberg til minne.
Engesæter, Aage: Båtbyggjaren Svein Henjesand er gått bort.

2001. Årbok for Sogn nr. 47:

Solberg, Aud Ross: Helsetilhøve, helsestell og levekår i Sogn på 1800-talet.
Andersgaard, Henrik: Magi, mystikk og fakta.
Stokker, Kathleen Marie: Folkemedisin i Sogn.
Solberg, Aud Ross: Ein klagesong frå ein leprapasient.
Bondevik, Kari Johanne: Behandlingsutviklinga ved Lyster Sanatorium for tuberkuløse.
Johansen, Kirsti Lund: Minner fra min barndom på Lyster Sanatorium.
Ohnstad, Anders: Då spanskesykja herja i Aurland.
Heiberg, Gjert: Godsdannelse i Sogn fra omkring år 1600.
Gjerdåker, Johannes: Litt om ytre Kroken og kaptein Gerhard Munthe.
Ohnstad, Anders: Leik og gaman kasta ljos over kvardagen.
Haugen, Ragnhild: Sogndalsdialekten på 1990-talet.

2002. Årbok for Sogn nr. 48:

Farestveit, Jon: Friluftsliv i fjellheimen i indre Sogn.
Det farlege fjellet:
1. Joranger, Terje Mikael Hasle: Snø og steinskrede i Luster.
2. Melvær, Randi: Snøskred og huldrebortføring – dramatiske hendingar i Leikangerfjella.
3. Jordskredene i Fresvik.
Byrkjeland, Liv: Dei fire store rovdyra.
Timberlid, Jan Anders: «Utmarksbruket grunnlaget for norsk jordbruk». Bruken av utmarka til fòr og beite i eldre tider.
Solem, Rigmor: Fjellenes kvinner – Om møte med kvinner i fjellheimen.
Grimstad, Ingun: «De må jo ha vert gale!».
Ohnstad, Anders: Om fjell og fjellvidder i Aurland.
Ohnstad, Anders: Stadnamn i fjellet – ei levande kjelde.
Engesæter, Aage: Turtagrø – klatresportens vogge.
Gjerdåker, Johannes: Med Henrik Krohn frå Sogndal til Fjærland.
Holstad, Linda Vibeke: Driftehandel i Sogn.
Jahnsen, Ragndid Caroline: Museumserindringer fra årene 1930-34 på De Heibergske Samlinger i Sogn.
Urdal, Fridtjof: Hytta i treet.
Fretland, Jan Olav: Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen.

2003. Årbok for Sogn nr. 49:

Steinsund, Marit: Kvinneliv i ein fiskarheim i Solund tidleg i førre hundreåret.
Nordstrand, Ingemar: Hans H.H. Holck – kaptein og vegbyggjar i Leirvik.
Dåe, Bjarne: Hans B. Takle, 1889-1967 – ein av dei som bygde landet.
Søgnen, Sverre: Sjur i Vaim.
Sæbø, Arne Inge: Ivar Refsdal – ein kartograf av Guds nåde.
Sunde, Rasmus: Arne Ellendson Bøyum – husmannssonen frå Fjærland som vart prest i Amerika.
Eggum, Terje: Drude Cathrine – prestedottera som vart systrendingane si gode fe.
Selseng, Berit: Husmannskona i sildestenget.
Heiberg, Gjert: Peder Jensen – en biografi belyst gjennom rettsdokumenter.
Ohnstad, Anders: Gamleklokkaren og Gjerløv`ane i Aurland.
Ohnstad, Anders: Gamle-Johannes med heimlengt på prærien fekk stor etterslekt i Amerika.
Avdem, Anna Jorunn: Ragnhild, Ambjørg og Ragnhild på Selto – tre kvinneliv og spennvidda i eit hundreår.
Næss, Stein: Li-Hans - ein mann å minnast.
Natvik, Oddvar og Lund, Egil Jørgen: På alle verdshav. Jan Hovland – sjømann frå Årdal.
Gjems, Sven R. : Vår siste unionmonarks møte med Sognefjellet.

2004. Årbok for Sogn nr. 50:

Timberlid, Jan Anders: Var 1930-talet ei krisetid i Sognregionen.
Balvoll, Gudmund: Nydyrking og bureising i mellomkrigstida.
Førsund, Finn: Ei industriverksemd i Ytre Sogn.
Engesæter, Aage: Då framtida kom til Sogn. Industristadene Høyanger og Årdal.
Lomheim, Per Birger: Vegbygging og ny samferdsle i 1930-åra.
Eggum, Terje: Avisene i Sogn frå 1919 til 1940.
Førsund, Finn Borgen: Drukningsulykka i Brendsdalen 1926.
Prospektkort frå Sogn frå mellomkrigstida – frå Jarle Hamre si prospektkortsamling.
Solberg, Aud Ross: Melheimshuset – ny antikvarisk bygning på De Heibergske Samlinger.
Heiberg, Gjert: Absalon Pederssøn Beyer og Sogn.
Bondevik, Jarle: Ei stutt topografisk skildring av Sogn skriven 1693 av Iver Erikssøn Leganger.
Ein stutt topografi av Sogn.
Brekke, Jens: Per Sivle 1857-1904.
Hagen, Johan: Harald Risnes og Bjørn West.
Urdahl, Gøril Elsebe: Predikanten Hans Feigum.
Ohnstad, Anders: Aurlandsgodset og Aurlandsætt. Frå storgard til prestegard og skulegard.
Aa, Leiv Inge: Songen om den Heibergske sommaren.

2005. Årbok for Sogn, nr. 51:

Engesæter, Aage: Vik prestegard, gamal embetsmannsgard på flyttefot.
Ugelstad, Janike Sverdrup: Leikanger prestegård, fra prestebolig til museum.
Eggum, Terje: Leikanger prestegard – «…hvor jeg helst var og best var i heele Sogn».
Walnum, Jakob: Min gamle prestegaard.
Lindstrøm, Claus: Lærdal prestegård.
Netland, Kjetil: Minne frå Lærdal prestegard.
Netland, Sissel Marie: Oppveksten min i Lærdal prestegard.
Hovland, Ragnar: Prestegardsliv i Lyster.
Randal, Aud: Prestegarden i Eivindvik i prost Niels Griis Alstrup Dahl si tid.
Dahle, Irene: Prestehagar.
Hoel, Oddmund Løkensgard: 1905 i Sogn: Unionsoppløysing, republikanisme og målsak.
Risnes, Kjerstin: Kvinneunderskriftsaksjonen i 1905 – ei formidabel mobilisering for nasjon og stemmerett.
Kleppa, Hermund: Om kroninga i 1906 og kongebesøk i Sogn same året.
Njøs, Odd: Eit slagferdig folkaferd.
Hagen, Johan: Krigen i Valdres med Magnus Ringstad og Sverre Aas.
Ohnstad, Anders: Lokalsoge, rikssoge og topografi i samarbeid.
Ohnstad, Anders: Frå Horg til Haug.
Ohnstad, Anders: Den gamle kjempehaugen.

2006. Årbok for Sogn nr. 52:

Avdem, Anna Jorunn: Fatima – frå Bosnia og Sogndal.
Hadzialic, Fatima: Nøkkelen.
Kuhnen, Barbara og Johchen: Ein husmannsplass på Berge som tankestad.
Forfod, Tanja Strandheim: Nytt land, nye mogelegheiter.
Mulindabigwi, Justin: 17. mai i Norge og noen tanker om verden.
Eide, Marit Utheim: Møtet mellom to kulturer: Splintene i Sogn og Fjordane.
Hovland, Kåre: Til Lærdal for «god fortienste».
Fretland, Jan Olav og Hoel, Oddmund L.: Då nynorsken kom til Sogn – glimt frå Jostedalen og Lærdal.
Kirkeby, Birger: Lagnad og leiermål i Sogn på 1600-talet.
Førsund, Finn: Kvernsteinsbrota i Hyllestad.
Harris, Christopher John: Hitler i Norge.
Nordstrand, Ingemar: Havørn-ulukka som skaka fly-Noreg i 1936.
Bondevik, Jarle: Anders Ohnstad og forfattarskapen hans.
Hagen, Johan: Kristian Ottosen.
Engesæter, Aage: Glaværstova – den eldste baren i Sogn.

2007. Årbok for Sogn nr. 53:

von der Lippe, Inger Marie: Norsk Reiselivsmuseum.
Menes, Mary Ann og von der Lippe, Inger Marie: Norsk Reiselivsmuseum og husa på kaien i Balestrand.
Menes, Mary Ann: Reiseliv – kva tyder eigentleg omgrepa reiseliv, turisme og turist?
Engeset, Agnes Brudvik: Norge – ein forstad til Berlin.
Wyndham, Francis M.: Villmarksliv i norske fjell (utdrag).
Øverbø, Snorre D.: Den første turistforeininga i Sogn og Fjordane – Sogns Turistforening 1892-1910.
Talsethagen, Jan Peter: Kva kan postkort fortelja om turiststaden Balestrand?
Talsethagen, Jan Peter: Mr. & Mrs. Parriss på tur i Indre Sogn. Kort om postkort og litt om samferdsle i 1938.
Hovland, Kåre: Engelske laksefiskarar i Lærdal.
Kleppa, Hermund: HM kong Olav V i Sogn og Fjordane.
Natvik, Oddvar: Cruiseskip til Årdal i 1930-åra.
Rivedal, Henning: Ei friidrettsreise i 1957.
Thyri, Hans H.: Med Edvard Grieg på fjellferd i Indre Sogn.
Distad, Noralv: Framveksten av reiselivet i Flåm.
Williams, W.M.: Til fots i Norge for hundre år sidan (utdrag).
Underdal, Ivar-Bjarne: Nærøyfjorden Verdsarvpark.
Færøyvik, Øystein: Kvifor bytte ikkje sogningane ut råseglet med bomsegl?
Engesæter, Aage: Anders Ohnstad 1911-2007.
Avdem, Anna Jorunn: Spøt midt i veka.
Gamle postkort frå Sogn.

2008. Årbok for Sogn nr. 54:

Balvoll, Gudmund: Poteter og potetdyrking i Sogn.
Talsethagen, Jan Peter: Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane 150 år.
Ese, Hallstein: D/S «Stavenes» - eit samferdslehistorisk kulturminne.
Engesæter, Aage: Sogn Fjordmuseum. Utstillingsvindauget for fjordkulturen.
Ødegård, Kari: Høgdegardar – ein god stad å bu? Ei undersøking omkring høgdegardar kring indre delar av Lusterfjorden.
Hovland, Bjørg G.: Hovudbunad for kvinner i Sogn.
Helle, Knut: Den politiske og rettslige arven fra Gulatinget og Gulatingsloven.
Myking, John Ragnar: Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet.
Hagen, Johan: Einar Førde.
Haugen, Helge: Marmor til fjells.

2009. Årbok nr. 55:

Engesæter, Aage: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum 1909 -2009. Eit streif gjennom 100 års museumssoge.
Engesæter, Aage: Målstriden og Historielaget for Sogn.
Kvåle, Jens: Ei ferd til museet i Amble.
Heiberg, Gert Falch: De Heibergske Samlinger.
Vold, Svein: Glytt frå Sogn Folkemuseum.
Fett, Harry: Tale ved 25-års jubileet for De Heibergske Samlinger i Sogn.
Vold, Svein: Slekti fylgjer deg!
Shetelig, Håkon: Til Amble.
Reichborn-Kjennerud, Ingjald: Folkemedisin i G.F. Heibergs samlinger.
Nitter, Erling: En hyllest til skapende trang i Sunnfjords bygder.
Nitter, Else: Celebert museumsbesøk.
Aaraas, Olav: Prosjekt «Stella 1987» - Samtidsdokumentasjon ved De Heibergske Samlinger.
Husabø, Mari: Ho Oddlaug og han Anders. To veteranar fortel.
Distad, Noralv: Beint Berge.
Thue, Johs. B.: Museumsminne.

2010. Årbok for Sogn nr. 56:

Hjelmeland, Britt Alise: Husbygging langs Sognefjorden 1850-1950.
Hjelmeland, Britt Alise: Bygningsarbeid på 1900-tallet – historien om en bygningsmann.
Menes, Mary Ann: Sal av ferdighus frå slutten av 1800-talet.
Solberg, Aud Ross: Ein heim i Sogndalsfjøra frå slutten av 1800-talet.
Andersen, Hege-Beathe Weum: Fargedokumentasjon av et våningshus på Veum Søndre i Luster.
Hovland, Bjørg: Dokkehus i Luster.
Utheim, Marit Eide og Mjaatvedt, Olav: Hjemmet i skjæringspunktet mellom lokale og globale strømninger.
Menes, Mary Ann: Abbothagen eller Villa Balderslund.
Haagenrud, Tuss: Livet på Døsen for hundre år sidan.
Joranger, Terje Mikael Hasle: Livet på ein lustragard for hundre år sidan.
Kværne, Elisabeth: Dansemannen på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.
Røed, Helge Willy: Skattejakt på museet.

2011. Årbok for Sogn nr. 57:

Avdem, Anna Jorunn: Ei tru med alt. Spor etter gamal folketru i De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.
Espeland, Velle: Svartebøker frå Sogn.
Kostveit, Åsta Østmoe: Symbol og dekor – meining og funksjon.
Benjaminsen, Siri: Huldreduken i Ve. Eit tekstilklenodium frå middelalderen.
Heiberg, Gjert: Skogreisingen i Sogn.
Hågvar, Knut Andreas: Løypestrengen. Teknisk nyvinning og kulturhistorie frå vår nære fortid.
Pettersson, Marie: Frå furuskog til urterike slåtteenger og beitemarker.
Thømt, Torill: Beslag fra stavkirker i Sogn.
Apelseth, Arne: Den eldre lesekunna og kjeldene. Eit døme frå indre Sogn.
Throne-Holst, Einar: Om major Wilhelm Jürgensen.

2012. Årbok nr. 58:

Øyre, Inger: Mannsbunad frå Sogn.
Øyre, Inger: Skinnbroki frå Vassbygdi i Aurland, DHS nr. 353.
Hovland, Bjørg: Applikasjon med leggsaum. Gamal dekor med tradisjon i Sogn.
Weum-Andersen, Hege-Beathe: Klær og moter i Sogn på 1970-tallet. En komparativ mikrostudie av mote nasjonalt og lokalt 1970-79.
Engesæter, Aage: Eit folkemuseum sine røter. Gert Falch Heiberg og De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.
Engesæter, Aage, Byrkjeland, Liv, Petterson, Marie, Austad, Ingvild og Hauge, Leif: Eidet – eit småbruk mellom fjorden og skogen: gardsdrift og mangesysleri.
Talsethagen, Jan Peter: Fridtjof den Frøkne og Kong Bele.
Anderson, Ragnhild: Sogndalsdialekten fyrst på 2000-talet.
Trohaug, Hallvard: Arkitekt Claus Lindstrøm og bevaringa av gamle Lærdalsøyri.

2013. Årbok nr. 59:

Steinsund, Hans H.: Solund: Astrid Hop – kvar henta ho styrke og livsmod?
Engesæter, Aage: Gulen: Jørgine Kristine Nordanger – «Faster» på Glavær
Førsund, Finn B.: Hyllestad: Kirsten Salbu – sunnfjording, fjording, sogning og ytresogning – mor, arbeidar og aktiv pensjonist
Timberlid, Jan Anders: Høyanger: «Førd til Tyskland. Ukjend lagnad» - Svanhild Håland
Sæbø, Arne Inge: Vik: Synnøve Finden 1882-1957 – kvinna bak osteeventyret
Breidablik, Lina og Høyvik, Ragnhild E.: Balestrand: Kunsten å vere Astrid
Rivedal, Henning: Leikanger: Kikka, den makelause
Skaar, Anne Lise Uglum: Sogndal: Olga Berge (1896-1994) – mennesket og kunstnaren
Husa, Jorunn Børtnes: Luster: Bertha Kvam Nes – jordmor på Veitastrond i 50 år
Pedersen, Tori: Aurland: Ingeborg Lunde – eit liv med og i kulturen
Hovland, Kåre: Lærdal: Anna Skaar (1913-1991) – Norges best kjende budeie?
Aarvik, Astrid Myran og Hovland, Sigfrid: Årdal: Aase Udberg – med hjarta i Årdal og kroppen på reis!
Roll-Hansen, Hege: Kampen for kvinnestemmeretten – med eit blikk på Sogn
Timberlid, Jan Anders: Joachim de Knagenhjelm – Sogn og Fjordane sin første fylkesmann
Hoel, Oddmund L.: Sogndal folkehøgskule som sentrum for målreisinga 1870-1900
Avdem, Anna Jorunn: Kvitevollstova og gåva frå Leigh-legatet
Avdem, Anna Jorunn: Kari-Bjørg Vold Halvorsen til minne
Register 1910-2012

2014. Årbok nr. 60:

Timberlid, Jan Anders: Sogn i åra fram mot 1814
Hoel, Oddmund: Vala til riksforsamlinga 1814 i Sogn og haugianarane i Luster
Sæbø, Arne Inge: Lyche-huset på Vange i Vik og hendingane i 1814
Kleppa, Hermund: Ny kunnskap om Riksforsamlinga på Eidsvoll: Noregs fyrste varamann kom frå Sogn og Fjordane
Avdem, Anna Jorunn: Eidsvollsmennene – og konene som stelte heime
Bidne, Arlen: Frå embetshus og bondestover. Bustadene til eidsvollsmennene frå Sogn og Fjordane
Sørebø, Geir: Ole Elias Holck som topograf
Timberlid, Jan Anders: Niels Griis Alstrup Dahl
Hovland, Kåre: Lærdalske kompani – miitærnektarane som vart elitesoldatar i ei av dei mest berømte avdelingane i den norske hær si historie
Thue, Johs. B.: På trappa inn til Helgheimsstova
Engesæter, Aage og Sande, Bjørn Schanke: Nybygget til Norsk Reiselivsmuseum – eit arkitektonisk og byggteknisk meisterverk
Grunnlovsjubileet på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

2015. Årbok nr. 61:

Ellingsen, Olav Johan og Fritsvold, Bjørg: Sogn Jord- og Hagebruksskule. Allsidig, praksisnær opplæring i jord- og hagebruk i nær 100 år
Loen, Per Jørgen: Husmorskulen og utviklinga av kosthald og helse i bygdene våre
Tokvam, Gry: Kosthaldet vårt – frå lokalt naturalhushald til globalt matfat
Timberlid, Jan Anders: Krigskost – ikkje så galen likevel?
Hovland, Bjørg: Tankespinn kring ein namneduk
Hovland, Bjørg: Sogn Bunadnettverk
Avdem, Anna Jorunn: Sognevotten, ein vakker 77-åring
Heiberg, Gert Falck: Inventar på en storgård i Sogn i 1600 talet (Frå Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn, nr. 10, 1939)
Knagenhjelm, Christoffer: Tankar kring futen og renessansemannen Gjøde Pedersen, og ein liten steinkjellar
Avdem, Anna Jorunn: Glimt frå museet for hundre år sidan

2016. Årbok nr. 62:

Tafjord, Harald Endre: Jordbruket i Sogn i mellomalderen
Armann, Øivind Berntzen: Levestandard på fjellgarder i middelalderen
Timberlid, Jan Anders: Eit landskap under press? Jordbruket i Sogn ca. 1750-1875
Engesæter, Aage: Kosthald og levekår for fattige i Sogndal kring 1840 – med eit sideblikk til våre dagar
Hoel, Oddmund L.: Sigd, stølsmeieri og sigrar – tradisjon og endring i jordbruket i Sogn frå 1870-åra til andre verdskrigen
Brendehaug, Eivind og Aall, Carlo: Vestlandsjordbruket: Dobbelt klimasårbart eller dobbelt klimarobust?
Avdem, Anna Jorunn: Vårt daglege brød. Utstilling og seminar om jordbruk og mat på museet
Lyngstad, Inger: Forteljing om en dør og et møte med William Shakespeare i Nærøyfjorden
Kraus, Franziska: Opning av Norsk Reiselivsmuseum

2017. Årbok nr. 63:

Tafjord, Harald Endre: Kristendommen kjem til Sogn – religionskiftet og etableringa av ein kyrkjestruktur, ca. 700-1300
Krøvel, Harald J.: Reformasjonen i Sogn
Engesæter, Aage: Niels Dahl og «Befundne Mærkværdigheder i Yttre-Sogns Provstis kirker»
Pedersen, Inger: Då sogndølene reiv stavkyrkja si – Kyrkjene på Stedje
Krohn, Henrik: Borgund Kyrkja
Krohn, Henrik: Ved nedrivingi av Stedje Stavkyrkja
Fire nye kyrkjer på to år
Solem, Susanna Lomheim: Frå brennevin og nattefrieri til eit mangfald av misjonsforeiningar. Om Erik Venjum og haugianarrørsla som endra Hafslo
Bjørnevoll, Inge: Sivert B. Ulness, sogndøl og pentekostal pioner i Skandinavia
Domaas, Torill: Ny datering av Undredal stavkyrkje
Kleppa, Hermund: Bedehusa i Sogn: «Hausten er stor»

2018. Årbok for Sogn nr. 64

Kåre Hovland: Kongevegen over Filefjell "Frå geitestig til Europa Nostra-pris".
Torunn Løne Vinje: Den eldste Dølevegen.
Hermund Kleppa: Dampskipet «Gudvangen», ein pioner i rutefarten i Indre Sogn 1866—1873.
Terje Eggum: Det lange tunneleventyret i Sogn.
Aage Engesæter: Ferdsla over Loftesnessundet.
Oddmund L. Hoel: Forretningsmannen og målmannen Henrik Krohn.
Henrik Krohn: Til fjells.
Kristofer Janson: Hu hei! Kor er det vel friskt og lett oppå fjellet.

2019. Årbok for Sogn nr. 65

Aage Engesæter: Då kunstnarane oppdaga Sogn og den norske nasjonalromantikken vart fødd...
Bjørn Sverre Hol Haugen: Kvardag i Kroken omkring 1819..
Jorunn Ingeborg Årsby: Brennevinsbrenning i Indre Sogn på 1800-talet
Irene Sandvik: Kunstmalerinne Frida Hoeck Rusti (1861—1963)
Anna Jorunn Avdem: Marta Vigdal, sognejenta som kom i lesebøkene.
Oddlaug Hammer og Kari Johanna Yttri: Spøtatrøya frå Jostedalen — eit døme på skaparevna i kvinnearbeidet..
Terje Eggum: Ferjefjordane i Indre Sogn

Årsmelding 2018 De Heibergske Samlinger — Sogn Folkemuseum..
Foto glimt frå museumsåret 2019
Register 1910—2019 Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn / Årbok for Sogn
Lokalhistoriske artiklar i Sogn og Fjordane 20 år

2020. Årbok for Sogn nr. 66

Ole Karsten Birkeland: Gratulerer med 150-årsjubileet!
Styrarar/rektorar ved Sogndal folkehøgskule 1871—2021.
Olav Fjæren: Jubilæumsfesten paa Helgheim. Prolog til 50-årsjubileet i 1921
Børge Vatlestad: Bakgrunnen for Sogndals folkehøiskole, og den unike rolla denne skulen hadde under Jakob Sverdrup.
Oddmund L. Hoel: Folkehøgskulekvinna Mette Dahl — eit portrett....... ..
Gunnar Yttri: Songen ved Sogndal folkehøgskule 1871—2021.
Jens Brekke: Per Sivle og folkehøgskulen i Sogndal.
Gunnar Yttri: Store-Kjell
Kari Thorsen og Finn Loftesnes: Folkehøgskulen utvidar klasserommet — glimt frå våre 30 år på Helgheim
Jon Navarsete: Godt påfyll for kropp og sjel. Idrettslinja på Sogndal folkehøgskule 1963—2021
Frida Isungset: Et innblikk i folkehøgskolehverdagen
Mai-Evy Bakken: "Hadde vi ikke hatt folkehøgskolen, måtte vi ha oppfunnet den". Kampen for danningsoppdraget.
Øyvind Krabberød: Folkehøgskolen i dagens og morgendagens samfunn

Årsmelding 2019 De Heibergske Samlinger- Sogn Folkemuseum

2021. Årbok for Sogn nr. 67

Ragndid Børesen: Det store museumsjubileet i 1934
Ole Fredskild: Kvammeloftet - Analyse av opphav og historie gjennom handverkskompetanse og restaureringsarbeid
Odd Helmer Handeland: Fortun stavkyrkje. Kyrkja som ikkje ville døy
Terje Eggum Dei møttest midtfjords
Marie Pettersson: Kulturlandskap på museum - samanhengen mellom natur, bygningar, reiskapar og arbeidsmåtar
Christoffer Knagenhjelm, Inger Auestad, Åse-Birgitte Berstad og Hanna Allesøe Hansen: Opplevingslandskap Kaupanger
Aage Engesæter: Årbok for Sogn 1910—2021

Årsmelding 2020 De Heibergske Samlinger — Sogn Folkemuseum

Register 1910-2021