keisar

Turismen i Sogn

Utdrag frå årbok for sogn 1996:

Dei første turistane

Det er visse føresetnader som må vere til stades for at turistar materialisera seg i eit så stort tal at vi kan snakke om turisme i eit område. Først må det finnast personar som disponerer midlar ut over det som trengs til det daglege brød, og som er viljuge til å bruke dei på reiser. Det er desse som er dei "lystreisande".
Dernest må dei ha eit mål, ein by, eit historisk minnesmerke, vakker eller vill natur.

Subscribe to RSS - keisar