bondestove

Glaværstova

Glaværstova på museet

Den eldste baren i Sogn

Bondestova

Ein av De Heibergske Samlinger — Sogn Folkemuseum sine mest særmerkte bygningar er den vi kallar for Glaværstova.

Det er ei gamal skjenkestove, som opphavleg har stått på øya Søre Glavær i Gulen, like sør for Sognesjøen og innløpet til Sognefjorden. Ho vart kalla for «Bondestova», og dette namnet er også måla over inngangsdøra. Skjenkestova kom til museet i 1930.

Subscribe to RSS - bondestove