artikkel

Han hamna i Skottland

Sognejægt

Uttrekk frå tidsskrift nr. 25, Historielaget frå Sogn 1976, skriven av Johs B. Thue.

Mads Fitje frå Ortnevik var ved jonsokbel på ferd med jekt til Bergen. Dei var komne til Fensfjorden og låg i vindstilla. Så vart det vasslause, og dei visste at ved Vikingvåg var det ei god kjelde. Undermannen på jekti rodde difor dit for å henta vatn. Medan han var i land, kom det vind og mørke skodde over han. Ingen av dei såg noko til kvarandre. Mads Fitje miste landkjenning og visste ikkje kor han var. Då skod da letta, var han komen langt ut på havet.

Turismen i Sogn

Turisme i Sogn

Utdrag frå årbok for sogn 1996:

Dei første turistane

Det er visse føresetnader som må vere til stades for at turistar materialisera seg i eit så stort tal at vi kan snakke om turisme i eit område. Først må det finnast personar som disponerer midlar ut over det som trengs til det daglege brød, og som er viljuge til å bruke dei på reiser. Det er desse som er dei "lystreisande".
Dernest må dei ha eit mål, ein by, eit historisk minnesmerke, vakker eller vill natur.

Lusakaupangr

Historia om Lusakaupanger

I "Tidsskrift" utgjeven av "Historielaget for Sogn" i 1932 vart det trykka ein artikkel om "Lusakaupang".
Artikkelen vart skreven av Gjert Falch Heiberg som saman med arkeolog Dr. Sigurd Grieg freistar å finne ut kor Lusakaupan eigentleg låg. Artikkelen er basert på funn som vart gjort på Amble hovudgard i byrjinga av 1930 talet.
Ein oppfølgjande artikkel av Heiberg vart trykka i Historielaget sitt tidsskrift frå 1934. Den artikkelen var basert på nye funn sommaren 1932.

Begge artiklane er i sin heilheit gjengjevne her på sitt orginale skriftsspråk:

Skattejakt på museet

Lækjarutstyr for øyre og nase

Frå "Årbok for Sogn" 2010

Digitalisering av gjenstandar i Primus….høyres ikkje det spennande ut?
Kanskje ikkje så mange som veit korleis dette går føre seg, og kanskje det ikkje høyrest særleg spennande ut heller, men det kan eg lova deg at det er.

Subscribe to RSS - artikkel