arkiv

Artiklar frå gamle årbøker

Artiklar frå Årbok for Sogn

Museet har mange artiklar som vi gjerne vil publisera. Nokre av dei finn du her, og andre kjem til etter kvart.

Ivar Aasen i Sogn

"Levemaaden er udskeiende og tøilesløs"

Om kva Ivar Aasen opplevde då han gjesta Sogn vinteren 1842--43, henta frå "Årbok for Sogn" 1996.

Av Jan Olav Fretland

Turismen i Sogn

Turisme i Sogn

Utdrag frå årbok for sogn 1996:

Dei første turistane

Det er visse føresetnader som må vere til stades for at turistar materialisera seg i eit så stort tal at vi kan snakke om turisme i eit område. Først må det finnast personar som disponerer midlar ut over det som trengs til det daglege brød, og som er viljuge til å bruke dei på reiser. Det er desse som er dei "lystreisande".
Dernest må dei ha eit mål, ein by, eit historisk minnesmerke, vakker eller vill natur.

Publikasjonar

Levd Liv

Museet har gitt ut ei rekke eigne publikasjonar. Den siste og kanskje mest kjende er boka "Levd Liv", om sogningane og museet si historie, rikt og vakkert illustrert med foto frå museet. Les meir om boka...

Årbok for Sogn:

Den tradisjonsrike "Årbok for Sogn" kjem ut kvart år i desember, og kvar bok har eit eige tema.

Tema for 2009 var museet sitt 100-års jubileum. Ein nærare omtale av denne og andre årbøker finn du her...

Subscribe to RSS - arkiv