prestegard

Eivindvik prestegard

Eivindvik prestegard

på bilete: Kyrkja og prestegarden i Eivindvik kring 1870. Huset vart oppført i 1820 åra på Dahl sitt initiativ. Steinbryggja framfor huset er også hans verk. Ho er i god stand enno og i bruk. («Faksimile i Illustreret Nyhedsblad».)

Prestegarden i Eivindvik i prost Niels Griis Alstrup Dahl si tid, frå 1807 - 1852, av Aud Randal

Utdrag frå "Årbok for Sogn" 2005:

Leikanger prestegard

Leikanger prestegard

Utdrag frå "Årbok for Sogn" 2005

Av Janike Sverdrup Ugelstad

Bestemmelsen om å knytte en bolig til prestekallet skriver seg tilbake til middelalderen. Ikke bare en bolig, men også et gårdsbruk hørte med, det siste for å sikre presten og hans familie en fast inntekt. Hans øvrige inntekter var tiende i form av frivillige ofre og pålagte avgifter for de kirkelige tjenestene prestene utførte.

Subscribe to RSS - prestegard