helgheimsstova

Helgheimsstova

Helgheimsstova, dhs-sf museum

Huset vart bygt i 1875 som skulehus og lærarbustad på Sogndal Folkehøgskule. Skulen vart grunnlagd i 1871, som ein av dei fyrste folkehøgskulane i landet.

Fyrste åra leigde dei lokale, men då dette huset vart bygt på Nes ved Loftesnessundet, vart skulen flytt dit, der han framleis er. Staden fekk namnet Helgheim, fordi grunnleggjaren Jakob Sverdrup og etterfølgjaren Henrik Mohn Dahl ville dette skulle vera «et hellig hjem for vor ungdoms haab som skulde vække en aandens daab.»

Subscribe to RSS - helgheimsstova