dhs-sf

Museet 50 år i 1959

Eit uttrekk frå "Historielaget for Sogn" si årbok frå 1959, utgjeve i samband med 50 års jubileet for museet.

Det er ikke på sin plass her å følge arbeidet i detalj fra år til år og dokumentere innsatsen med statistiske opplysninger om tiltak og tilvekst. Slike finnes i de trykte beretningene i tidsskriftet og er således tilgjengelig for enhver som har interesse av dem. La oss heller prøve å se museumsarbeidet i perspektiv og framheve hovedlinjene i den frodige veksten og streife slike tiltak som ble av varig betydning for utviklingen.

Norsk Spælsau

Vår viktigaste kulturlandskapspleiar!

LITT OM SAUEN

Den første tamsauen, som likna spælsauen, kom til Skandinavia for om lag 6000 år sidan. Før var ulla meir verdt enn slaktet, og mjølka var viktigare enn kjøtet. I Frankrike er framleis sauemjølk eit viktig produkt. Roquefortosten er til dømes laga av sauemjølk.
I Noreg har det vorte færre sauebruk, men mengd sau på utmarksbeite har ikkje endra seg så mykje. Dei seinare åra har talet vore på rundt 2 millionar sauer og lam (SSB).

KULTURLANDSKAP

Korona og museet

Korona og museet

Musea i Sogn og Fjordane vil innføre gode smittevernreglar, slik at det skal vere trygt å besøke musea. Nærare opplysningar om desse reglane vert lagt ut her på heimesida. Følg med..

Sjå og endringar i opningtidene denne sommaren..

Førjulskveldar på museet 2019

Museumsnissen

Onsdag 4. og måndag 9. desember!

Velkomne til dei tradisjonsrike førjulskveldane på museet.
Ta med deg vener og familie, og finn den gode julestemninga hjå oss.

- Gå med graut til fjøsnissen kl. 16, 16.30, 17 og 17.30
- Kos dykk med julegraut, kaffi og kaker i kafeen
- Gå på julehandel i museumsbutikken og hjå dei lokale handverkarane

Gratis inngang.
Me gler oss til å sjå dykk her!

Nye utstillingar

Nye utstillingar 2019 DHS-SF

KISTER, SKÅP OG SKRIN

I kafeen og innover utstillinga viser vi eit utval av museet si store samling av framskåp, hengeskåp, kister og skrin. Dei er rosemåla og vakkert utskorne, og viser det fremste av folkekunst frå bygdene våre.

UTSYN FRÅ AMLA

Lars Asle Vold er mellom anna kjend for dei vakre fotografia i Levd liv, boka om museet. Fotoutstillinga viser møtet mellom det trygge Amla og det harde livet som fleire av vennene hans i Romania opplever.

Haugastova

Stova frå Haugen

HAUGASTOVA

Den tømra og bordkledde stova er bygd på garden Haugen i Krundalen i Jostedalen tidleg på 1800-talet. Ho har to etasjar, med loft og kjellar. I fyrste høgda er det tre rom: stove, kammers og gang med trapp til andre etasje.

Sider

Subscribe to RSS - dhs-sf