Sommarvert DHS Museum

Sommarvert på museet

Vi satsar på at koronasituasjonen endrar seg slik at vi kan ha opent både her på De Heibergske Samlinger og på Sogn Fjordmuseum. Vi ynskjer difor sommarvertar til sesongen

Informasjon og søknadsskjema finn du på desse lenkene:

DHS Sogn Folkemuseum

Sogn Fjordmuseum