Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg. Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

Fjorden var livsnerva til sognebygdene i eldre tider. Fjorden var både hovudveg og stabbur og biletet av livet i bygdene kring Sognefjorden vert ikkje komplett utan den opplevinga som eit besøk på Sogn Fjordmuseum vil gi. Sogn Fjordmuseum er eit moderne museum, som gir ei flott oppleving av fjordkulturen.
Her er ei eineståande samling av båtar frå Sogn. Her er også ein rekonstruert båtbyggarverkstad og reiskapar for båtbygging. Dessutan finn ein tradisjonelle fiskereiskap av alle slag.

" SOGNAFÆRINGEN" - Video laga av museet

Museet dokumenterte i 1983 korleis båtbyggjaren Svein Henjesand bygde ein sognafæring på tradisjonell måte. Ein redigert versjon av dokumentasjonen, på 28 minuttar, kan du sjå ved å klikka her

Fotoalbum frå Fjordmuseet

Her finn du nokre bilete frå utstillinga på Sogn Fjordmuseum