Så lenge skuta kan gå

Allsongkveld med Sogndal trekkspelklubb og Kaupanger bygdakor.

Sjømannssongar

Onsdag 21. mars kl. 19.00

Inngang kr. 150,-

Open museums kafé

Arrangørar er Sogndal trekkspelklubb og De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum