Publikasjonar

Levd Liv

Museet har gitt ut ei rekke eigne publikasjonar. Den siste og kanskje mest kjende er boka "Levd Liv", om sogningane og museet si historie, rikt og vakkert illustrert med foto frå museet. Les meir om boka...

Årbok for Sogn:

Den tradisjonsrike "Årbok for Sogn" kjem ut kvart år i desember, og kvar bok har eit eige tema.

Tema for 2009 var museet sitt 100-års jubileum. Ein nærare omtale av denne og andre årbøker finn du her...

Vi har og att nokre eksemplar av eldre årbøker, frå åra 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002 og 2003. Desse kan du få kjøpt for kr. 20,- i resepsjonen på museet.

Ei omtale av fleire årbøker finn du her...