Ølbrygging

Ølbrygging på Aurlandsvis

Ølbrygging har lange tradisjonar rundt om i sognebygdene, og det vart bryggja både til kvardags og fest.

I denne filmen skal vi sjå korleis Svein Skjerdal bryggjar øl på Aurlandsvis. Filmen omfattar prosessen frå plukking av humle til ferdig bryggja øl.
Opptaka er gjort hjå Gjert Heiberg, Olav Otterhjell, og De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum i 1986.

Filmen er blitt til i samarbeid med Hansa Bryggerier og Sogndal Sparebank. Speletid 12 min.