Kvitevollstova på DHS-Sogn Folkemuseum

Kvitevollstova

Kvitevollstova vart opphavleg bygt rundt 1840 på Kvitevollen ved Dale kyrkje i Luster, av kapteinsenkja Catarina Elisabeth von der Lippe de Knagenhielm Daae Oeding. I 186o vart det selt til lensmann Carl Bjørnholdt.

Kvitevollsstova er samanbygd av to eldre tømra hus med ein gang i midten, til eit midtgangshus i seinempirestil. Taket er halv-valma med pannestein, og stova har mange store vindauge.
Utanpå tømmeret er det liggjande bordkledning, der tre sider er kvitmåla. Baksida har raud måling, fordi den var billegare.

Etter at velferdssenteret i Sogndal vart selt i 2012 fekk museet overta inventar frå Leigh-legatet, og den eine stova i Kvitevoll er no gjenskapt med dette interiøret.

Høyr frå audioguiden om Kvitevollstova: