Det skjer på museet

Kva skjer?

Det skjer på museet i 2017

Juni
21. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
28. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag

Juli
05. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
12. Slåttedagen med ljåslått, raking, hesjing og høykøyring med hest..
12. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
19. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
26. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag

August
02. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
09. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
16. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag

September
03. Familiedagen
13. Jan H. Landro: Bernt Tunold - vestlansdmålar i grønt og grått...
27. Steinar Velle: Tusen år i Sogn. Bokslepp..

Skuledagar i mai og juni

03. og 04. mai - Folketru og folkemedisin. Skuledagar for ungdomsskulen
09. 10. og 11. mai - Vatn. Skuledagar for grunnskulen og vidaregåande skule
30. og 31. mai - Eventyr, leik og dyr. Skuledagar for småskulen og mellomsteget.

01. Juni - Eventyr, leik og dyr. Skuledagar for småskulen og mellomsteget

Oktober

25 - Kva gjorde reformasjonen med kyrkja i Sogn? Føredrag ved prost Kjetil Netland.
31 - Reformasjonsjubileet 2017: Kyrkjekunsten frå Sogn på Bergen Museum. Errer føredraget: Aftensong i kyrkjeutstillinga, ved prost Kjetil Netland.

Desse to arrangementa er eit samarbeid mellom kyrkja i Sogn og museet...