Kva skjer?

November

28. Jula sine mørke løyndommar – myter, tradisjonar og kviss - frå 19.00 til 22.00
Visste du at Julefeiringa vår kryr av underjordiske vesen og over tusen år gamle tradisjonar? Kvifor dreg vi eigentlig bartre inn i stovene våre? Eller kvifor set vi ut graut til nissen?

Bli med oss i HIFO på ein stemningsfull kveld på museet. Her vert det rundtur I friluftsmuseet der vi får høyre om nissar, vetter og den grusomme Lussi.

Etterpå vert det Julekaker, gløgg og kviss innandørs Her snakkar vi ein historisk heilaftan..

Velkommen!

Desember

5. Førjulskveld på museet
10. Førjulskveld på museet
24. Open felles julaftanfeiring på museet. Den Norske Kyrkja arrangerer open julaftanfeiring i samarbeid med De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum. Museet opnar kl. 17.00, og kvelden var avrunda kl. 21.00.

Påmelding til arrangementet til kyrkjekontoret på tlf. 57 67 99 85, eller på e-post til diakon@sogndal-kyrkja.no

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.