November 2021

Kva skjer?

2021

Avlysingar

På grunn av auka koronasmitte i Sogndal, ser vi oss nøydt til å avlyse arrangementa søndag 28. november og førjulskvelden 1. desember.

Vi seier oss leie for det

Litt om utstillingane på museet:

I Helgheimstova finn du utstillinga - Sogndal Folkehøgskule gjennom 150 år
Inne på museet finn du ei - Fotoutstilling av elevar ved Sogndal Folkehøgskule
Her finn du og ei heilt ny utstilling om - Helg og høgtid

Sogn Fjordmuseum er no stengt for sesongen

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.