Det skjer på museet

Kva skjer?

Det skjer på museet hausten 2017

Oktober

25 - Kva gjorde reformasjonen med kyrkja i Sogn? Føredrag ved prost Kjetil Netland. (Går ut grunna sjukdom)
31 - Reformasjonsjubileet 2017: Kyrkjekunsten frå Sogn på Bergen Museum. Etter føredraget: Aftensong i kyrkjeutstillinga, ved prost Kjetil Netland.

Dei to siste arrangementa er eit samarbeid mellom kyrkja i Sogn og museet...

Skuledagar haust og vinter 2017 kan du lesa meir om her