Hagedag på museet 2018

Kva skjer?

Det skjer på museet sommaren 2018

Mai

02. Sesongopning for Friluftsmuseet
26. Hagedag på museet i samarbeid med Sogndal hagelag, Sogn Jord- og Hagebruksskule o.a. meir om hagedagen

Juni

12, 13 og 14 juni. Barnehagedagane med hesteskyss og husdyr, tradisjonsmat, leik og eventyr. Påmelding
20. kl. 17.00 - Opning av utstillinga "Frå folkedrakt til Sognebunad".
24. Friluftsgudsteneste kl. 11.00 med allsong, kyrkjekaffi og ope museum. Samarbeid med Kaupanger sokneråd og kyrkja i Sogndal.

Juli

11. Slåttedag på museet, med ljåslått, raking, hesjing og høykjøyring med hest. Samarbeid med Stuaflåtens Venner og andre.

August

6. - 8. Sommarskule, kreative dagar i husflid og handverk, (for deg mellom 10 - 13 år). Arr: Sogn og Fjordane Husflidslag.
Meld deg på her innan 30. juni.

September

09. Familiedagen/kulturminedag med aktivitetar for små og store. Samarbeid med lokale lag og organisasjonar.

Oktober

10. 11. og 12. Haustferieaktivitetar.

Museumsonsdagar kvar onsdag i tida 20. juni – 15. august:

Kl. 13-16: Onsdagstema.
Kl. 13-16: Frivillige og tilsette viser gardsarbeid og tradisjonelt handverk i hus og tun.
Kl. 14-17: Lokale gjestekokkar serverer kortreist tradisjonsmiddag.

Informasjon om kokkar og menyar kjem på heimesida og Facebook etter kvart..følg med.

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.