Skumringstime på museet

Kva skjer?

Det skjer på museet sommaren 2018

Juli

25 - Museumsonsdag med markering av Olsok.
Sjå eiga side med program for dagen her

August

01 - Museumsonsdag med gamaldags skule
08 - Museumsonsdag med husflid og handverk
15 - Museumsonsdag med vandreteater og jakta på meistertjuven

September

09. Familiedagen/kulturminnedag med aktivitetar for små og store. Samarbeid med lokale lag og organisasjonar.

Oktober

10. 11. og 12. Haustferieaktivitetar.

Museumsonsdagar kvar onsdag i tida 20. juni – 15. august:

Kl. 13-16: Onsdagstema.
Kl. 13-16: Frivillige og tilsette viser gardsarbeid og tradisjonelt handverk i hus og tun.
Kl. 14-17: Lokale gjestekokkar serverer kortreist tradisjonsmiddag.

Meir om Museumsonsdagane kan du lesa her

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.