Helgheimstova

Hagen ved Helgheimstova

Helgheimstova vart bygt i 1875 som skulehus og lærarbustad på Sogndal Folkehøgskule. Skulen vart grunnlagd i 1871, som ein av dei fyrste folkehøgskulane i landet.
Hagen skal representera denne tida. Mange av plantene du ser i beda er gamle og henta frå ulike hagar i distriktet.

Les meir om Helgheimstova