Gjerde og steinrøys

Gjerde

På friluftsmuseet demonstrer vi ulike typar gjerde. Gjerde skulle halda dyr vekke, og ein brukte materiale som var lett tilgjengeleg og som ikkje var for dyrt.
(Døme på dei gjerdetypane som vi har på museet)

Steinrøys

steinrøys

Bonden har uavlateleg rydda stein frå åker og eng. Steinen vart ofte lagt i røys på eit svaberg eller anna område som var lite produktivt. Steinen kunne òg brukast i steingardar eller bakkemurar.