fotavtrykk i klimarekneskapen

Fotavtrykk i klimarekneskapen

Alle snakkar om klimaendringar, global oppvarming og kva politikarar, stat, industri og verksemder skal gjera for å minka utslepp etc.

Men kva med kvar einskild person?

Kva er DINE fotavtrykk i klimarekneskapen? Kva kan DU gjera for å bidra?

Måndag den 5. november kl.19.00 vil vi ta diskusjonen her på museet! Med oss har vi Karen Richardsen Moberg frå Vestlandsforsking og Eivind Lekve Bjelle frå NTNU

Vel møtt!