naturløyper

Kulturlandskapsløypa

Kulturlandskap

Kulturlandskapsløypa handlar om korleis menneska har påverka landskapet gjennom bruk, særleg jordbruk og husdyrhald. Løypa inneheld 15 ulike postar med ustillingar, aktivitetar og husdyr.

Meir om desse postane kan du sjå her...

Subscribe to RSS - naturløyper