Skiavisa til Leikanger skilag

Frå skiavisa til Leikanger Skilag, 1922

Her på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum har vi ei innhaldsrik samling dokument frå Sogn, det såkalla Sognearkivet. Mellom anna har vi skiaviser frå Leikanger Skilag frå 1921 til 1927. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har no starta digitalisering av desse skiavisene. Fyrst ut er skiavisa frå 1922.

"Leikanger Skilag vart stifta i 1919. Det kom til i ein periode då interessa for skigåing var aukande i Sogn. Skiemissæren Henrik Angell farta vide omkring og heldt vekkingsmøte om vintersportens gleder". Dette skriv dei på heimesida til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Meir kan du lesa her..

Vil du bla i skiavisa frå 1922 kan du gjere det her...