Kjerv og lauvrauk

Lauvrauk Lauv som fòr var mykje brukt som vinterfôr i store deler av landet. Det vart hausta på ettersommaren ved at fingertjukke greiner vart hogd og bunta saman og hengt til tørk. Ein slik bunt vart kalla for kjerv. På en middels gard kunne det brukast 4-6000 kjerv. Lauving gjekk føre seg i nærområdet til garden men og fleire km unna. Trea vart stelt slik at dei skulle bære mest mulig lauv slik ein del av trea her på museet er stelt. Etter ca. 3 vekers turking var kjerva tørre.