Den stiva konehua i Sogn

Sogn Bunadsnettverk inviterer til oppstartsmøte for prosjektet «Den stiva konehua i Sogn», her på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum onsdag 4. november klokka 1900

Målet er å vidareføre tradisjonen med å bruka konehue til Sognebunaden gjennom kunnskap, historieforteljing, kurs og læring.

I møte vil vi informere om prosjektet, vise oppsette konehuer, huer under sying/stiving, bilete av huer frå kommunane i Indre Sogn med meir.

Vi ynskjer alle som vil vere med velkommen