dhs-sf

Beite

Beite

Beite kan ha ulik utsjånad. Nokre er opne, andre har tre og busker. Hagemark vert ofte dominert av ein type tre/busk. Her på museet ser du bjørkehage, og vi prøver å få til ein einerhage. Tidlegare var og skogen viktig beiteressurs. Beiteskogen har ofte redusert busksjikt.

Beitemønster til dyr

Dyra har ulik måte å beita på, og gjev ulikt preg på naturen.

Hes og kornstaur

På Vestlandet regnar det mykje om sommaren. For å få høyet tørt, vert det hengt på hes før ein tek det inn i løa. Dei eldste hesjene er troheser som ein batt opp med bjørkevidjer. Det står fleire slike heser på friluftsmuseet. Dei står oppe heile året. Tradisjonen å bruka troheser har enkelte stadar i fylket vore brukt langt inn på 1900-talet, om enn i alt mindre skala. Nokre stadar har ein prøvd snøre, og på 1900-talet har ståltrå vore det desidert vanlegaste.

Kornstaur

Kornstakk

Lauving og lauvrauk

Økologisk bærekraft i praksis?

Økologi

Det er ein naturleg balanse mellom ei trekrone og rotsystemet. Når trekrona vert lauva, vert noko av rotsystemet tilbakedanna. Næring som er lagra i dette rotsystemet, går attende til jorda. På denne måten vert jorda gjødsla, samtidig som meir lys slepp til.
Forsøk viser at gras- og urteproduksjon aukar kraftig etter at trea er styva.

Fôr

Norsk Spælsau

Vår viktigaste kulturlandskapspleiar!

LITT OM SAUEN

Den første tamsauen, som likna spælsauen, kom til Skandinavia for om lag 6000 år sidan. Før var ulla meir verdt enn slaktet, og mjølka var viktigare enn kjøtet. I Frankrike er framleis sauemjølk eit viktig produkt. Roquefortosten er til dømes laga av sauemjølk.
I Noreg har det vorte færre sauebruk, men mengd sau på utmarksbeite har ikkje endra seg så mykje. Dei seinare åra har talet vore på rundt 2 millionar sauer og lam (SSB).

KULTURLANDSKAP

Om vårt kulturlandskap

Kva gjer vi med kulturlandskapet vårt

Dagen til bonden var travel, og få hadde tid til stell av hagar. Det var difor helst nyttevekstar dei hadde kring tunet.

Mykje av kulturlandskapet i landet har fått ubotelege skader og er borte for alltid. Det gjer det ekstra viktig at vi som i dag kan ta vare på det kulturlandskapet som er att, gjer det på rette måten og med samvit.
Her på museet er vi tett på naturen og steller kulturlandskapet på museumsgarden godt. Dette er godt kjent i miljøet rundt om i landet.Korona og museet

Korona og museet

Musea i Sogn og Fjordane vil innføre gode smittevernreglar, slik at det skal vere trygt å besøke musea. Nærare opplysningar om desse reglane vert lagt ut her på heimesida. Følg med..

Sjå og endringar i opningtidene denne sommaren..

Nye utstillingar

Nye utstillingar 2019 DHS-SF

KISTER, SKÅP OG SKRIN

I kafeen og innover utstillinga viser vi eit utval av museet si store samling av framskåp, hengeskåp, kister og skrin. Dei er rosemåla og vakkert utskorne, og viser det fremste av folkekunst frå bygdene våre.

UTSYN FRÅ AMLA

Lars Asle Vold er mellom anna kjend for dei vakre fotografia i Levd liv, boka om museet. Fotoutstillinga viser møtet mellom det trygge Amla og det harde livet som fleire av vennene hans i Romania opplever.

Haugastova

Stova frå Haugen

HAUGASTOVA

Den tømra og bordkledde stova er bygd på garden Haugen i Krundalen i Jostedalen tidleg på 1800-talet. Ho har to etasjar, med loft og kjellar. I fyrste høgda er det tre rom: stove, kammers og gang med trapp til andre etasje.

Stova i Haugen

Seiten

RSS - dhs-sf abonnieren