Kvitevollhagen

Hagen ved Kvitevollstova

Ved flytting av bygningen til museet i 1985 vart det gjort ei synfaring på hagen i Luster. Dagens museumshage er bygd opp etter den og etter ein rekonstruert hageplan frå første verdskrig. Naturforholda set nokre avgrensingar, men trekka er der.

Les meir om Kvitevoll

Kvitevollhagen