Flusi

FLUSI frå Sogndal Segna seier at Svartesmeden på Bjella tok livet av Lundamyrstrollet med denne dolken. Denne skakniven var lenge brukt til å lækja dyresjukdommar og verna dyra mot trollskap. Segna er nedteikna i Asbjørnsen og Moes eventyrsamlingar, under overskrifta Frå Sognefjorden.