Bjørneklo

Bjørneklo

1 björneklo

Skinnet av en björnefot med påsittende 5 klör. Har vært brukt som kuritivt(?) middel til hurtigforlösning av barselskvinner, idet man mente å fremskynde födselen, når man med björnekloen klödde kvinnen omkring kjönsdelen.
Stammer oprinnelig fra Selseng i Sogndalsdalen, hvor björnen skal være skutt.