Skakniv

Dette stikksverdet til ei riddarrustning frå mellomalderen kjem frå garden Hauge i Lærdal. Sverdet har teke menneskeliv og vart derfor ein skakniv som kunne lækja menneske. Det vart særleg brukt mot sjukdommar med overnaturleg årsak.