Kaffipause

Handverkarane våre er i skogen etter tømmer til restaureringa av Kvammeloftet. Dette er eit tungt arbeid, og då gjer det godt med ei kaffipause. Som vi kan sjå vert kaffien kokt på «gamlemåten» slik det sømer seg ein tømmerhoggar.. Godt jobba karar.. nyt pausa.