Audioguide

Når du er på museet kan du låna ein mp3-spelar med audioguide på Norsk, Engelsk eller Tysk, slik at du kan lytte til ein guide som fortel om husa på friluftsmuseet. Kvart hus er merka slik at du finn det i audioguiden og kan spela den av..

Har du eit nettbrett eller ein «smarttelefon» finn du audioguiden på desse lenkene:

Audioguide på Norsk, Engelsk og Tysk

  1. Norsk
  2. English
  3. Deutsch

Denne tenesta ligg no som lydfiler på lydtenesta Soundcloud, og du kan laste ned ein gratis "App" frå "Google Play" og "App Store".

Audioguiden er støtta av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norsk Kulturråd. Tenesta er utvikla av Kulturnett Sogn og Fjordane.