Kvammetunet

Attendemeldingar frå besøkande

Her kan du lese kva besøkande meiner om museet..

Attendemeldingar på Google

Stemning
Stemningsbilete frå museet fotograf Lars Asle Vold