Helgheimsstova på museet - DHS-SF

Årbok for Sogn 2020 - Sogndal folkehøgskule 150 år

Årbok for Sogn 2020 er jubileumsbok for Sogndal folkehøgskule, som fyller 150 år i 2021. Alle artiklane i boka har difor folkehøgskulen som tema.
Rektor Ole Karsten Birkeland opnar boka med si helsing til 150-årsjubileet. Deretter tek Børge Vatlestad oss bakover i skulesoga. Med latinskulen tidleg på 1800-talet og Grundtvig sine idear om folkehøgskulen som bakteppe, gjev han ein interessant analyse av Sogndals folkehøjskole under Jakob Sverdrup si leiing i dei viktige pioneråra frå 1871 til 1878.

Årbok for Sogn 2020 - Sogndal folkehøgskule 150 år

På museet tek Helgheimsstova stolt imot alle gjester som kjem, og er i seg sjølv eit døme på korleis vegane til to kulturinstitusjonar i Sogn kryssar einannan. Denne jubileumsboka er eit anna døme på samarbeidet mellom folkehøgskulen og museet. Museet ynskjer Sogndal folkehøgskule til lykke med jubileumsfeiringa!