Åker

Åker

Åkeren gav først og fremst mat til folket. Her i distriktet var bygg, eventuelt ei blanding av bygg og havre vanlegast. Rein havreåker var vanlegare lenger ut i fjorden. Lin, potet og rotvekstar vart også dyrka.

Du finn det meste av dette her på museet.