Jump to Navigation
Vinterstemning på museet
Helgheimstova på DHS Museum
Leikeparken på museet
Henjasanden
Brua ved dammen
Hesten vår
Kyr på bås
Leikeavdelinga
Kvernhus
Museumsportalen
Vinterstemning på museet
Sauer på museet
Klestørk ved dammen
Vinter på friluftsmuseet

Friluftsmuseet

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er eitt av dei eldste og flottaste folkemusea i landet. På museet kan ein oppleva korleis sogningar har levd og budd, frå mellomalderen og fram til vår eiga tid.

Omvisning dagleg og etter avtale...

Urdahl samlinga på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Urdahl-samlinga attende til Sogn

Høgsterettsadvokat Per Urdahl (1910-2002) frå Luster samla i si tid på antikvitetar frå Sogn.

Han testamenterte samlinga av gamle gjenstandar frå Sogn til museet, og publikum kan no sjå samlinga av vakre framskåp, kråskåp, kister og ei klokkekasse på museet.

Hos tannlegen

Utstillingane

I museets store hovudbygning finn ein utstillingar knytt til jordbruk, handverk, tekstilar og klede, mat og drikke, og ei utstilling knytt til høgtidsdagane våre. Ein kan sjå gamle handverkarverkstader, gå på besøk til det gamle tannlegekontoret eller kika inn i den gamle krambua.

Prestegarden frå Vik

Prestegarden frå Vik

Dette vakre embetsmannshuset er bygt på Grov i Vik midt på 1700-talet og var bustad for presten i Vik til 193o.

Det er vel 24 meter langt og har ei grunnflate på nær 188 m2. Huset er tømra i ein etasje med loft, og det har teglsteinstak og utvendig bordkledning.

Sogn Fjordmuseum, Kaupanger

OPNINGSTIDER: Juni, juli, august: Alle dagar 10.00 - 17.00.

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg.

Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

mer

Graphic design by Gasta. Development and programming by: S.M.Bjørklund | Login