Heim

Vårt daglege brød

Vårt daglege brød

SEMINAR OM JORDBRUK OG MAT PÅ MUSEET

9-10. september 2016

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum på Kaupanger og Bokbyen i Fjærland

Haustens viktigaste landbruksseminar finn stad på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum og Bokbyen i Fjærland 9. og 10. september. Statssekretær Terje Halleland, Per Olav Lundteigen, Reidar Almås, Siri Helle, Christian Rekkedal og andre kastar lys over utfordringar knytt til dagens og framtidas landbrukspolitikk.

Kva skjer?

Kva skjer på museet i 2016

August

27. Opning av Kongevegen over Filefjell. Museumspersonalet deltek. Samarbeid med Kongevegprosjektet og Valdresmusea.

September

04. Familiedagen med aktivitetar for små og store. Samarbeid med lokale lag og organisasjonar.

Opningstid og prisar

Opningstid og prisar

Mai og september: Alle dagar 10.00 - 15.00. Stengt 1. og 17. mai
Juni, juli, august: Alle dagar 10.00 - 17.00
Oktober - april: Måndag-fredag 10.00 - 15.00.

BILLETTPRISAR:

  • Vaksne kr. 80,-
  • Honnør/studentar kr. 70,-
  • Born 7-15 år kr. 30,-
  • Familie kr 170,-
  • Grupper kr. 60,-

Årskort kr. 300,- Årskort familie kr. 350,-

Born og unge

Born og unge på museet

SKULE- OG BARNEHAGEDAGAR VÅR-HAUST 2016

Museet tilbyr undervisningsopplegg frå barnehage- til høgskulenivå. Passar ikkje dei oppsette emna og skuledagane? Ta kontakt, så prøver vi å finna andre tema og dagar. Alle pedagogiske opplegg til skular og barnehagar er gratis.

Tenester

Tenestetilbod frå museet

Det er ikkje berre vi menneske som er glade i gamle ting. Skadedyr som mott og møll likar seg godt i både nye og gamle gjenstandar av tre og tekstil. Skadedyr som veggdyr og pelsbiller er også eit veksande problem. Dette er skadedyr som befinn seg i klede, dynetrekk, laken, teppe og liknande. Vårt råd er difor: Ikkje kast dine kjære gamle eignedelar eller arvestykke sjølv om dei er angripne av skadedyr!

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Sogn Fjordmuseum

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg. Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

Lyd og levande bilete

Lyd og levande bilete

Museet har samla ein del lyd og videoopptak der ein mellom anna kan sjå gamalt handverk som ølbrygging, båtbygging på gamlemåten, smiing og skoing av hest. På denne sida kan du finna nokre filmar om sliket gammalt handverk...

Utstillingar

Faste og skiftande utstillingar

Museet har omfattande faste utstillingar: Jordbruk og folketru, handverk og husflid, helg og høgtid, bondekunst og tekstilar, mat og drikke, jakt og fangst, krambu og strandstad, barneutstillingar og veghistorisk utstilling.

Ei anna spesialutstilling ber namnet ”Helg og høgtid”. Den formidlar kunnskap om dei ulike høgtidsdagane våre.

Kafé og butikk

Museumskafeen

Museumskafeen

I museumskafeen kan du få forfriskningar, kaffi og noko å bita i. Vi satsar på heimelaga og kortreist mat, og på bestilling kan vi tilby lunsj og større måltid.

Museet har truleg Sogndal sin flottaste friluftskafé og kvar onsdag i 15/6 til 17/8 mellom kl. 14 og 17 har vi gjestekokkar som serverer kortreist tradisjonsmiddag,

Også ved Sogn Fjordmuseum har vi ein liten friluftskafé, rett ved fjorden!