Jump to Navigation
Haugastova og Kyrkjevollfjøsen
Hauststemning
Melheimshuset og Leitehuset
Lysthuset frå Alværa
DHS friluftsmuseum
Leirmostova
Hauststemning 2014
Hauststemning 2014
Slåttedag 2014
Vassele
Det går mot haust
Hauststemning
Hauststemning 2014
Hovudinngang til museet
DHS friluftsmuseum
Hauststemning
Henjasanden i september
Prestegardshagen, prestegarden frå Vik

Prestegarden frå Vik

Dette vakre embetsmannshuset er bygt på Grov i Vik midt på 1700-talet og var bustad for presten i Vik til 193o.

Det er vel 24 meter langt og bar ei grunnflate på når 188 m2. Huset er tømra i ein etasje med loft, og det bar teglsteinstak og utvendig bordkledning.
Truleg er det bygt i 1764-67 av Jonas Daae, son til den legendariske presten Anders Daae. Det er samanbygt av Herrekammeret, som var privatbustad til presten og overnattingsstad for biskopen og andre gjester, og Borgstova, der allmugen og tenarane samlast.

Eidsvollsmennene frå Sogn og Fjordane

1814 - DET UTRULEGE ÅRET, SETT FRÅ SOGN

Museet si nye utstilling til grunnlovsjubileet følgjer dei dramatiske hendingane i året 1814, men set også søkelys på Sogn og Fjordane og våre eigne utsendingar til Riksforsamlinga på Eidsvoll våren 1814.

Kven var dei fem representantane frå Nordre Bergenhus amt? Korleis vart dei valde, og korleis var reisa til Eidsvoll? I utstillinga kan ein sjå mange gjenstandar frå tida rundt 1814, også ting som har tilhøyrt eidsvollsmennene våre.

Slåttonn på friluftsmuseet

Friluftsmuseet

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er eitt av dei eldste og flottaste folkemusea i landet. På museet kan ein oppleva korleis sogningar har levd og budd, frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Friluftsmuseet, med nesten 40 bygningar, spenner frå årestova frå mellomalderen til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet.

Utstillingane inne på museet

Utstillingane

I museets store hovudbygning finn ein utstillingar knytt til jordbruk, handverk, tekstilar og klede, mat og drikke, og ei utstilling knytt til høgtidsdagane våre. Ein kan sjå gamle handverkarverkstader, gå på besøk til det gamle tannlegekontoret eller kika inn i den gamle krambua.

Sogn Fjordmuseum, Kaupanger

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg.

Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

mer

Graphic design by Gasta. Development and programming by: S.M.Bjørklund | Login