Heim

Kva skjer?

Skumringstime på museet

September

09. Familiedagen/kulturminnedag med aktivitetar for små og store. Samarbeid med lokale lag og organisasjonar.

Oktober

10. 11. og 12. Haustferieaktivitetar.

Kafé og butikk

Museumskafeen

I museumskafeen kan du få forfriskningar, kaffi og noko å bita i. Vi satsar på heimelaga og kortreist mat, og på bestilling kan vi tilby lunsj og større måltid.

Også ved Sogn Fjordmuseum har vi ein liten friluftskafé, rett ved fjorden!

Born og unge på museet

Bygge hus med laftestokkar

På museet er det mykje å finne på. Her er dyr, leikeplass, naturløyper, eventyrskog og mange andre spennande ting:

Dyr
På museet har vi dyr som steller kulturlandskapet. Rundt om på uteområdet kan du difor sjå ulike husdyr. Vi har hest, kyr, sauer, griser og høner. Klokka 14.00 måndag til fredag kan du vera med å mata dei.

Leikeplass
Ved leikeplassen rett ved inngangen har vi sandkasse, sklie og klatrestativ. Her kan du også prøva å gå på stylter.

Opningstid og prisar

Opningstid og prisar DHS-SF

Mai og september: Alle dagar 10.00 - 15.00
Juni, juli, august: Alle dagar 10.00 - 17.00
Oktober - april: Måndag-fredag 10.00 - 15.00

Sogn Fjordmuseum: Juni, juli, august alle dagar kl. 10 – 17

--

Utstillingar

Faste og skiftande utstillingar

Museet har omfattande faste utstillingar: Jordbruk og folketru, handverk og husflid, helg og høgtid, bondekunst og tekstilar, mat og drikke, jakt og fangst, krambu og strandstad, barneutstillingar og veghistorisk utstilling.

Ei anna spesialutstilling ber namnet ”Helg og høgtid”. Den formidlar kunnskap om dei ulike høgtidsdagane våre. Museet har også ei utstilling av praktgjenstandar frå gamle kyrkjer i Sogn.

Årbok for Sogn 2017

Årbok for Sogn 2017

For 500 år sidan, den 31. oktober 1517, sette Martin Luther opp 95 tesar mot avlatshandelen på kyrkjedøra i Wittenberg og utløyste dermed reformasjonen.
I år blir reformasjonsjubileet markert over heile verda, og det er også hovudgrunnen til at vi har valt kyrkje og kristenliv som tema for denne årboka.

Til slutt i årboka trykkjer vi årsmelding 2016 for De Heibergske Samlinger — Sogn Folkemuseum, og gjev nokre fotoglimt frå aktiviteten på museet i 2017.

Eventyrskogen på museet

Eventyrskogen på museet
I eventyrskogen finn du Bukkane Bruse, Oskeladden, små og store troll og mykje anna spennande. Kom til museet og sjå sjølv..

Tenester

Tenestetilbod frå museet

Det er ikkje berre vi menneske som er glade i gamle ting. Skadedyr som mott og møll likar seg godt i både nye og gamle gjenstandar av tre og tekstil. Skadedyr som veggdyr og pelsbiller er også eit veksande problem. Dette er skadedyr som befinn seg i klede, dynetrekk, laken, teppe og liknande. Vårt råd er difor: Ikkje kast dine kjære gamle eignedelar eller arvestykke sjølv om dei er angripne av skadedyr!

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Sogn Fjordmuseum

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg. Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

Lyd og levande bilete

Lyd og levande bilete

Her finn du eit utval av filmar laga av, og for museet. Filmane er ei variert samling som viser gamalt handverk på ymse områder. Vi håper du vil ha glede av å sjå, høyra og kanskje læra litt om korleis ting var gjort i «Gamle dagar»..