Jump to Navigation
Hovudinngang DHS Museum
Helgheimstova på DHS Museum
Slåttedag i juli
Haugastova
Prestegarden frå Vik
Kyr på bås
Sauer på friluftsmuseet
Gris på friluftsmuseet
Slåttedag i juli

Friluftsmuseet

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er eitt av dei eldste og flottaste folkemusea i landet. På museet kan ein oppleva korleis sogningar har levd og budd, frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Friluftsmuseet, med nesten 40 bygningar, spenner frå årestova frå mellomalderen til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet.

Bjørnelabb

Utstillingane

I museets store hovudbygning finn ein utstillingar knytt til jordbruk, handverk, tekstilar og klede, mat og drikke, og ei utstilling knytt til høgtidsdagane våre. Ein kan sjå gamle handverkarverkstader, gå på besøk til det gamle tannlegekontoret eller kika inn i den gamle krambua.

Vetastova på DHS Sogn Folkemuseum, foto Lars Asle Vold

Vetastova

Denne lafta stova frå Lærdal er heilt spesiell. Det er ei lita vaktstove som opphavleg stod på fjellet Vetanosi mellom Lærdalsøyri og Fodnes, vel 11oo meter over havet.

Prestegardshagen, prestegarden frå Vik

Prestegarden frå Vik

Dette vakre embetsmannshuset er bygt på Grov i Vik midt på 1700-talet og var bustad for presten i Vik til 193o.

Det er vel 24 meter langt og bar ei grunnflate på når 188 m2. Huset er tømra i ein etasje med loft, og det bar teglsteinstak og utvendig bordkledning.
Truleg er det bygt i 1764-67 av Jonas Daae, son til den legendariske presten Anders Daae. Det er samanbygt av Herrekammeret, som var privatbustad til presten og overnattingsstad for biskopen og andre gjester, og Borgstova, der allmugen og tenarane samlast.

Sogn Fjordmuseum, Kaupanger

OPNINGSTIDER: Juni, juli, august: Alle dagar 10.00 - 17.00.

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg.

Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

mer

Graphic design by Gasta. Development and programming by: S.M.Bjørklund | Login