Jump to Navigation
Kvige og kalv
Sommer på museet
Sommer på museet
Maia
Syren
Vassele i elva
Sommer på museet
Kvige og kalv
Sommer på museet
Urtehage
Sommer på museet
Idyll i mai 2014
Eidet
Fjordmuseet og Glaverstova
Idyll i mai 2014 2
Idyll i mai 2014 3
Båt
Sommer på museet
Sommer på museet
Sommer på museet
Grunnlovsjubileet 1814 (foto Lars Asle Vold)

Program sommaren 2014:

Onsdagsmiddagar: Sommaren 2014

1814 - det utrulege året, sett frå Sogn. Skuledagar for mellomsteget, ungdomsskulen og vidaregåande skule. Les meir

Juli:

09. Museumsonsdag med kurs i ljåslått.
12. Slåttedag på museumsgarden. Gammaldags høyonn med ljåslått, hesteslåmaskin, rakst, hesjing og tradisjonsmat. Samarbeid med Stueflåtens Venner og andre kulturarbeidarar.

Slåttedagen 2014

Slåttedagen 2014

12. juli frå klokka 12 - 16 vert det igjen slåttedag på museumsgarden.

Det vert gammaldags høyonn med ljåslått, hesteslåmaskin, rakst, hesjing og tradisjonsmat.

Kl. 12 - slått og hesjing
Kl. 15 - hesteslåmaskin og sleperive

Slåttekost i Leirmostova. I tillegg vert det god slåttemusikk.

Friluftsmuseet

Friluftsmuseet

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er eitt av dei eldste og flottaste folkemusea i landet. På museet kan ein oppleva korleis sogningar har levd og budd, frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Friluftsmuseet, med nesten 40 bygningar, spenner frå årestova frå mellomalderen til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet.

Utstillingane inne på museet

Utstillingane

I museets store hovudbygning finn ein utstillingar knytt til jordbruk, handverk, tekstilar og klede, mat og drikke, og ei utstilling knytt til høgtidsdagane våre. Ein kan sjå gamle handverkarverkstader, gå på besøk til det gamle tannlegekontoret eller kika inn i den gamle krambua.

Sogn Fjordmuseum, Kaupanger

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg.

Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

mer

Graphic design by Gasta. Development and programming by: S.M.Bjørklund | Login