Jump to Navigation
Våren 2014
Krambua
Vårstemning 2014
Litt vår 2014
Loftstrappa i Haugastova, foto Lars A. Vold
Tannlegekontor, foto Lars A. Vold
Vårstemning 2014
Tekstilutstillinga
Vårstemning 2014
Våren 2014
Fjordmuseet og Glaverstova
Våren 2014
Våren 2014
Grunnlovsjubileet 1814 (foto Lars Asle Vold)

Program våren 2014:

7. mai: 1814 – det utrulege året, sett frå Sogn. Opning av utstilling i høve grunnlovsjubileet. Opning av utstillinga ved Johs. B. Thue.

Veke 20 og 21: 1814 - det utrulege året, sett frå Sogn. Skuledagar for mellomsteget, ungdomsskulen og vidaregåande skule. Les meir

31. mai: Urte- og staudedagen. Tema: Wergeland og blomstrane hans. Samarbeid med Sogndal hagelag og Sogn Jord- og hagebruksskule.

Vetastova på DHS Sogn Folkemuseum, foto Lars Asle Vold

Vetastova

Denne lafta stova frå Lærdal er heilt spesiell. Det er ei lita vaktstove som opphavleg stod på fjellet Vetanosi mellom Lærdalsøyri og Fodnes, vel 11oo meter over havet.
Stova har dør i eine gavlveggen og store gluggar med utsyn til dei tre andre kantane. Rundt veggene er det moldbenker, og midt på golvet er det åre.
Men denne stova har ikkje ljore i taket, for her ville dei heller sleppa røyken ut gjennom gluggane. Røyken kunne mistydast dersom han steig rett opp som ei søyle.

Friluftsmuseet

Friluftsmuseet

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er eitt av dei eldste og flottaste folkemusea i landet. På museet kan ein oppleva korleis sogningar har levd og budd, frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Friluftsmuseet, med nesten 40 bygningar, spenner frå årestova frå mellomalderen til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet.

Utstillingane

I museets store hovudbygning finn ein utstillingar knytt til jordbruk, handverk, tekstilar og klede, mat og drikke, og ei utstilling knytt til høgtidsdagane våre. Ein kan sjå gamle handverkarverkstader, gå på besøk til det gamle tannlegekontoret eller kika inn i den gamle krambua.

Sogn Fjordmuseum, Kaupanger

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg.

Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

mer

Graphic design by Gasta. Development and programming by: S.M.Bjørklund | Login