Heim

Kva skjer?

Vinter på museet

Sitat frå Årbok for Sogn 2021

«Det er med frustrasjon og vemod eg inviterer dykk inn i denne årboka, kjære lesarar. For dette er etter alt å dømma siste gongen de får Årbok for Sogn».
Les meir om boka..Årbok for Sogn 2021

Kafé og butikk

Museumskafeen

Museumskafeen
I den Debiosertifiserte museumskaféen vår kan du få forfriskingar, kaffi og noko å bita i.

Born og unge på museet

Born og unge på museet

Museet er eit eldorado for borna.

I Eventyrskogen møter vi tussar og troll, Bukkane Bruse og Oskeladden.
På museumsgarden er det hest og høner, grisar, kyr og sauer, og ein kan prøva ymse gardsarbeid. Inne er det stor barneutstilling med rom for eigne aktivitetar.

Opningstid og prisar

Nattefrost

Museet vert dessverre stengt fram til 31. januar.
Vi følger råda til myndigheitene og kjem attende med nytt dersom det vert endringar..

Vårt kulturlandskap

Kulturlandskapet på museet

Kven tek vare på kulturlandskapet og kven tek vare på kunnskapen om det? Dette er viktige spørsmål som det ikkje er eit enkelt svar på, anna enn at dette er eit svært viktig tema.

Lyd og levande bilete

Lyd og levande bilete frå museet

Velkommen til museet si YouTube- side.

Her finn du eit utval av filmar laga av, og for museet. Filmane er ei variert samling som viser gamalt handverk på ymse områder.
Vi håper du vil ha glede av å sjå, høyra og kanskje læra litt om korleis ting var gjort i «Gamle dagar»..

Årbok for Sogn 2020 - Sogndal folkehøgskule 150 år

Helgheimsstova på museet - DHS-SF

Årbok for Sogn 2020 er jubileumsbok for Sogndal folkehøgskule, som fyller 150 år i 2021. Alle artiklane i boka har difor folkehøgskulen som tema.
Rektor Ole Karsten Birkeland opnar boka med si helsing til 150-årsjubileet. Deretter tek Børge Vatlestad oss bakover i skulesoga. Med latinskulen tidleg på 1800-talet og Grundtvig sine idear om folkehøgskulen som bakteppe, gjev han ein interessant analyse av Sogndals folkehøjskole under Jakob Sverdrup si leiing i dei viktige pioneråra frå 1871 til 1878.

Utstillingar

Tru og overtru

Museet har omfattande faste utstillingar: Jordbruk og folketru, handverk og husflid, helg og høgtid, bondekunst og tekstilar, mat og drikke, jakt og fangst, krambu og strandstad og utstillingar for born.

Ei anna spesialutstilling ber namnet ”Helg og høgtid”. Den formidlar kunnskap om dei ulike høgtidsdagane våre. Museet har også ei utstilling av praktgjenstandar frå gamle kyrkjer i Sogn.

Eventyrskogen på museet

Eventyrskogen på museet

I eventyrskogen finn du Bukkane Bruse, Oskeladden, små og store troll og mykje anna spennande. Kom til museet og sjå sjølv..

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg. Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

Her finn du oss

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Finn oss på kartet: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum og Sogn Fjordmuseum